Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

09.08.2011

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

We wtorek 9 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał piętnastu oficerom Wojska Polskiego stopnie generalskie:

stopień generała broni:

 • gen. dyw. Sławomir Jan DYGNATOWSKI, zastępca szefa Sztabu Generalnego WP
 • gen. dyw. Mieczysław GOCUŁ, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP

stopień generała dywizji:

 • gen. bryg. Janusz Krzysztof BRONOWICZ, dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej
 • gen. bryg. Andrzej Piotr DUKS, szef Inspektoratu Uzbrojenia
 • gen bryg. Jan Marek ŚLIWKA, dowódca Centrum Operacji Powietrznych
 • gen. bryg. Mirosław Zdzisław ROZMUS, komendant główny Żandarmerii Wojskowej

stopień generała brygady:

 • płk Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK, asystent – Dowództwo 2. Korpusu Zmechanizowanego
 • płk Bogusław BĘBENEK, szef Inżynierii Wojskowej w Sztabie Generalnym WP
 • płk Krzysztof DOMŻALSKI, zastępca szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień (P1) SGWP
 • płk Jarosław MIKA, dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej
 • płk Stefan Władysław MORDACZ, dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
 • płk Marek Arkadiusz SOKOŁOWSKI, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej
 • płk Jarosław STRÓŻYK, zastępca szefa Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego przy Kwaterze Głównej NATO
 • płk Ryszard Jan SZCZEPIŃSKI, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, szef Sztabu
 • płk Krzysztof Ryszard SZYMAŃSKI, dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia br. o godz. 10.00 na dziedzińcu Belwederu.ŻYCIORYSY

gen. dyw. Sławomir Jan DYGNATOWSKI – urodził się w 1956 r. W 1981 r. ukończył naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W latach 1985-1988 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Instytucie Dyplomacji Collegium Civitas, a 2006 r. kurs oficerów flagowych NATO w Akademii Obrony NATO w Rzymie. Jest doktorem nauk techniczych w zakresie użytkowania statków powietrznych .(Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, gdzie przeszedł stanowiska od starszego pilota klucza lotniczego do stanowiska dowódcy pułku (1994-1998). W latach 1998-2004 służył w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W styczniu 2004 r. został szefem szkolenia 2. Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy, a we wrześniu dowódcą 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Od sierpnia 2007 r. do lutego 2008 r. był dowódcą Centrum Operacji Powietrznych. Od lutego 2008 r. do sierpnia 2010 r. zajmował stanowisko zastępcy dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych. Od września 2010 r. jest zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

gen. dyw. Mieczysław GOCUŁ – urodził się w 1963 r. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1987) został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów w 9. Pułku Zmechanizowanym 12. Dywizji Zmechanizowanej, a następnie na stanowisko dowódcy szkolnego plutonu czołgów i dowódcy szkolnej kompanii czołgów. W 1994 r. rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej, po których w 1996 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 12. Brygadzie Zmechanizowanej, a następnie dowódcy batalionu czołgów 6. Brygady Kawalerii Pancernej 12. DZ. W 1999 r. objął w tej jednostce stanowisko szefa pionu szkolenia. W latach 2001-2003 pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego oraz szefa Oddziału Operacyjnego - G3 w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego. W roku 2003, jako szef Oddziału Operacyjnego Dowództwa Wielonarodowej Dywizji, pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej w Iraku. W latach 2004-2005 miejscem jego służby było Dowództwo Operacyjne. Najpierw w Grupie Organizacyjnej dowództwa pełnił funkcję szefa Zespołu Operacyjnego, a następnie szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Centrum Planowania oraz zastępcy szefa Centrum Planowania. W 2005 r. został skierowany na podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii, a po ich ukończeniu – do grudnia 2006 r. – pozostawał w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej. Służbę w Sztabie Generalnym WP rozpoczął w styczniu 2007 r. na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 a następnie szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, od 15 lipca 2008 r. pełnił obowiązki szefa Zarządu Planowania Strategicznego SG WP. W październiku 2010 r. został I zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP. /źródło: sgwp.wp.mil.pl, inne

gen. bryg. Janusz Bronowicz – urodził się w 1960 r. w Zgorzelcu. Jako prymus ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1984). Jest także absolwentem Wojskowej Akademii im. Frunzego w ZSRR (1992) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie w 2005 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie polityki obronnej. Ukończył również szereg kursów specjalistycznych, w tym wyższy kurs doskonalenia oficerów – dowódców batalionów piechoty zmotoryzowanej, kurs dowódców pułków, przeszkolenie operacyjne oficerów Wojsk Lądowych, a także intensywny kurs języka angielskiego w Ośrodku Szkolenia Językowego w Forcie Borden (Kanada).
Służbę wojskową rozpoczął w 42. Pułku Zmechanizowanym będąc kolejno dowódcą plutonu piechoty, kompanii i batalionu a zakończył na stanowisku starszego oficera operacyjnego. W latach 1993-1995 pełnił funkcję szefa Sztabu – zastępcy dowódcy 89. Pułku Zmechanizowanego, następnie dowódcy 11. Brygady Zmechanizowanej oraz szefa szkolenia 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. W latach 2001-2002 był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF w Syrii. Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, a następnie na stanowisko dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 1 stycznia 2008 r. objął obowiązki szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Dowództwie Wojsk Lądowych. W latach 2009-2010 w Afganistanie w Kwaterze Głównej ISAF był dyrektorem komórki odpowiedzialnej za wspieranie szkolenia i wyposażenia jednostek wojskowych armii afgańskiej i jednocześnie dowódcą VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. 1 marca 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. /źródło:www.16dz.pow.mil.pl

gen. bryg. Andrzej Piotr DUKS – urodził się w 1962 r. W 1981 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu obejmował kolejno stanowiska dowódcy plutonu i kompanii rozpoznawczej w 12. Pułku Zmechanizowanym w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach wyróżnienia został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu (1992-1994) obejmował kolejno stanowiska: starszego oficera operacyjnego (1994), szefa Sztabu – zastępcy dowódcy 9. Pułku Zmechanizowanego i po reorganizacji 6. Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim (1995-1999), a także szefa Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) 12. Dywizji Zmechanizowanej (1999-2001). Po ukończeniu kursu taktyczno-operacyjnego w Akademii Obrony Narodowej a następnie studiów operacyjno-strategicznych w Szkole Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lądowych w Stanach Zjednoczonych (2001-2002), objął stanowisko szefa sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W III zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku był szefem Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Od marca 2005 r. był szefem Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5, a następnie zastępcą szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 w Sztabie Generalnym WP. W marcu 2007 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej. W lutym 2010 r. objął stanowisko radcy-koordynatora podsekretarza stanu do spraw uzbrojenia i modernizacji. Od stycznia 2011 r. kieruje Inspektoratem Uzbrojenia. /źródło: www.iw.wp.mil.pl, inne

gen bryg. Jan Marek ŚLIWKA – urodził się 28 lipca 1961 r. W 1985 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisku starszego pilota klucza lotniczego eskadry lotniczej. W pułku tym pełnił służbę do kwietnia 1999 r., zajmując kolejno stanowiska: nawigatora eskadry lotniczej, dowódcy eskadry lotniczej i od lipca 1994 r., po ukończeniu dwuletnich studiów na wydziale wojsk lotniczych i obrony powietrznej Akademii Obrony Narodowej, zastępcy dowódcy oraz od 1997 r. – dowódcy pułku. W 2000 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Sił Powietrznych w Maxwell (USA). Po ukończeniu studiów objął stanowisko zastępcy dowódcy, a od września 2001 r. dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W październiku 2003 r., po ukończeniu podyplomowych Ssudiów operacyjno -strategicznych w Akademii Obrony Narodowej, objął obowiązki na stanowisku szefa szkolenia 3. Korpusu Obrony Powietrznej we Wrocławiu. W październiku 2005 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady i został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 3. Korpusu Obrony Powietrznej. W czerwcu 2006 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Centrum Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (CAOC-1) w Finderup (Dania), które zajmował do czerwca 2010 r. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 1 października 2010 r. objął obowiązki dowódcy Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. Generał brygady pilot Jan Śliwka jest pilotem klasy mistrzowskiej i instruktorem oblatywaczem na TS-11 ISKRA, MiG-21UM, MiG-21M, MiG-21MF. /źródło: www.sp.mil.pl

gen. bryg. Mirosław Zdzisław ROZMUS – urodził się w 1955 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1979), Akademii Wojskowej w Brnie (1991), Górskiej i Zimowej Szkoły Walki w Mittenwaldzie – Niemcy (1993-1994), podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (2000) oraz zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Strategiczno-Obronnym w Akademii Obrony Narodowej (2005). Po ukończeniu szkoły we Wrocławiu pełnił służbę w pododdziałach 5. Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie dowodził plutonem oraz kompanią rozpoznawczą. Po ukończeniu wyższego kursu doskonalenia oficerów (1984) objął stanowisko szefa rozpoznania w 23. Pułku Czołgów Średnich w Słubicach. Po ukończeniu Akademii Wojskowej służył w 9. Dywizji Zmechanizowanej na stanowiskach starszego oficera operacyjnego sztabu dywizji (1991-1992) oraz szefa sztabu 30. Pułku Zmechanizowanego (1992). W 1993 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. W 1996 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy tejże brygady, które zajmował do 1999 r. Po ukończeniu studiów operacyjno-strategicznych objął obowiązki zastępcy dowódcy brygady. W 2002 r. został dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Od lipca 2005 r. do lutego 2006 r. dowodził 1. Brygadową Grupą Bojową (1BCT) w składzie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. Od 2006 r. pełnił obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Od grudnia 2010 r. zajmuje stanowisko komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Brał udział w wielu ćwiczeniach międzynarodowych przygotowujących pododdziały brygady do prowadzenia działań w ramach AFOR w Albanii oraz KFOR w Kosowie a także w ramach NATO COMPOSITE FORCES w Norwegii. /źródło: www.zw.wp.mil.pl, inne

płk Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK – urodził się w 1967 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu (1987-1991). Służbę wojskową rozpoczął w 2. Pułku Piechoty gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 służył na stanowisku dowódcy kompanii czołgów w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 pełnił służbę na stanowisku oficerskim w sekcjach S2, S3 4. Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej. W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a w latach 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych. Od 2003 r. do 2005 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2004-2005 był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji UNDOF na Wzgórzach Golan. Od 2006 r. do 2008 r. służył na stanowisku oficerskim w Zarządzie Operacyjnym – G3 Dowództwa Wojsk Lądowych. W 2006-2007 roku pełnił służbę w Oddziale G3 MNDCS podczas VII zmiany PKW Irak. W 2008 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej. Dowodził IV i V zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ukończył m.in.: szkolenie na kierunku zmechanizowanym w Poznaniu (1996), studia w Akademii Wojskowej w Brnie (1991-2001), Course International Committee of the Red Cross (2002), Peace Suport Operations Advanced Course, PSO Training Center w Kilkis w Grecji (2003) oraz studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii Obrony Narodowej (2008). W 2010 r. był słuchaczem podyplomowych studiów polityki obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie. /źródło: www.isaf.wp.mil.pl, inne

płk Bogusław BĘBENEK – urodził się w 1954 r. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Inżynieryjnych (1978) oraz Akademię Sztabu Generalnego WP (1988). W 1983 r. ukończył kurs obrony terytorialnej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Obrony Terytorialnej, a w 1996 r. kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów wojsk inżynieryjnych w Akademii Obrony Narodowej. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie integracji i bezpieczeństwa europejskiego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz studium polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1983-1985 służył w 2. Batalionie Inżynieryjnym jako dowódca kompanii saperów, a w latach 1988-1989 w 1. Batalionie Saperów na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu. W 1989 r. odbył roczną praktykę w Dowództwie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Później do 1990 r. w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych służył jako starszy oficer. W latach 1990-1993 był w Oddziale Wojsk Inżynieryjnych Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od 1993 r. do 1997 r. służył w Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych na stanowisku starszego oficera wydziału operacyjno-rozpoznawczego, a następnie szefa wydziału – zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych. W latach 1997-1998 służył w Warszawskim Okręgu Wojskowym na stanowisku szefa wydziału operacyjno-rozpoznawczego – zastępcy szefa Wojsk Inżynieryjnych. Do 2006 r. służył w Dowództwie Wojsk Lądowych na stanowisku głównego specjalisty Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych, następnie szefa Oddziału Szkolenia i szefa Wojsk Inżynieryjnych. Rok później, w lipcu 2007 r. został dowódcą 1. Brygady Saperów. Od listpoada 2007 r. do 2011 r. był szefem Wojsk Inżynieryjnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. 8 sierpnia 2011 r. objął stanowisko szefa Inżynierii Wojskowej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

płk Krzysztof DOMŻALSKI – urodził się w 1960 r. W 1983 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii, a w 1990 r. Wojskową Akademię Polityczną oraz podyplomowe studium na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada stopień naukowy doktora nauk wojskowych Akademii Obrony Narodowej. W latach 1983-1985 służył w 98. Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej jako dowódca plutonu, a następnie instruktor. W latach 1985-1986 był najpierw zastępcą dowódcy dywizjonu artylerii haubic, następnie dowódcą batalionu czołgów w 28. Pułku Zmechanizowanym. W 1990 r. służył w 32. Pułku Zmechanizowanym i w 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. W latach 1995-2000 służył w Zarządzie Organizacyjnym Sztabu Generalnego WP na stanowiskach starszego oficera, specjalisty, starszego specjalisty i szefa Oddziału Systemów Kompetencyjnych. Od 2000 r. do 2004 był szefem Oddziału Kompetencyjno-Normatywnego w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5 w Sztabie Generalnym WP. W 2004 r. jako zastępca szefa Zarządu Systemów Organizacyjnych Sił Zbrojnych służył w Generalnym Zarządzie Zasobów Osobowych – P1. Od stycznia 2007 r. jest zastępcą szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 w Sztabie Generalnym WP.

płk Jarosław MIKA – urodził się w 1962 r. W 1985 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły oficerskiej służył w jednostkach wojskowych 5. Dywizji Pancernej w Gubinie. Pełnił służbę na stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu czołgów w Słubicach i w Kożuchowie. Po ukończeniu w 1993 r. Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko służbowe w Inspektoracie Szkolenia w Zarządzie Ogólnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1997 r. rozpoczął wykonywanie zadań służbowych w Dowództwie Wojsk Lądowych, kolejno jako starszy oficer operacyjny, szef Wydziału Planowania i Analiz Ekonomicznych, szef Oddziału Planowania, zastępca szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W 2007 r. uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak, gdzie wykonywał zadania jako asystent dowódcy dywizji. Po powrocie z misji ukończył studium podyplomowe polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej, a w 2008 roku objął obowiązki dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód. Decyzją Ministra Obrony Narodowej 16 lutego 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. /źródło: www.16dz.pow.mil.pl

płk Stefan Władysław MORDACZ – urodził się w 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (1982-1986), studiów dowódczo-sztabowych (1992-1994) oraz podyplomowych studiów polityki obronnej (2007-2008) w Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także wyższy kurs doskonalenia oficerów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1990) oraz kurs taktyczno-operacyjny oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Akademii Obrony Narodowej (1998). Służbę wojskową rozpoczął w 1986 r. w 61. Brygadzie Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej jako dowódca plutonu startowego. Następnie został dowódcą baterii startowej, później dowódcą dywizjonu ogniowego. W 1996 r. zajął stanowisko szefa rozpoznania, a w 2000 r. szefa Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego 61. Brygady Przeciwlotniczej. W latach 2000-2004 był tam szefem sztabu. W 2004 r. został zastępcą dowódcy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, a 2005 r. dowódcą 61. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Następnie był zastępcą szefa Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Sił Powietrznych. We wrześniu 2010 r. został dowódcą 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. /źródło: na podstawie: www.3brop.sp.mil.pl

płk Marek Arkadiusz SOKOŁOWSKI - urodził się w 1966 r. W 1987 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej. W latach 1988-1992 kontynuował naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1999). Ukończył podyplomowe studia strategiczno-operacyjne (2007) i podyplomowe studia polityki obronnej (2009) w Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Warszawie (2008). Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów zarówno w kraju, jak i za granicą. Między innymi odbył przeszkolenie w Centrum Walki z Terroryzmem w Turcji. Ukończył kurs intensywnego nauczania języka angielskiego w Fort Borden (Kanada), kurs obrony przed bronią masowego rażenia w Akademii Obrony Narodowej oraz wiele innych związanych ze służbą. Uczestniczył w misjach zagranicznych. Dwukrotnie w PKW ONZ w Syrii oraz w I i V zmianie PKW w Iraku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1992 r. w 10. Batalionie Desantowo-Szturmowym na stanowisku dowódcy plutonu szturmowego, a później plutonu rozpoznawczego. W latach 1993-1995 przebywał (dwie zmiany) na misji z PKW ONZ w Syrii. Od 1996 r. pełnił służbę w 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, a po przekształceniu w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe, m.in. dowódcy kompanii, a po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, starszego oficera rozpoznania brygady, szefa sztabu batalionu, szefa sztabu dywizjonu lotniczego, dowódcy batalionu, szefa szkolenia brygady. Po ukończeniu PSOS, w lipcu 2007 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy brygady, które pełnił do końca września 2008 r. – w tym czasie przez 8 miesięcy był również pełniącym obowiązki dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Po ukończeniu podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej, w lipcu 2009 r. został ponownie wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W 2010 r. został jej dowódcą. /źródło: www.25bkpow.wp.mil.pl, inne

płk Jarosław STRÓŻYK – urodził się w 1969 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1991) oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej (2002). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej w Akademii Obrony Narodowej oraz zaawansowany kurs oficerów zmechanizowanych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Fort Benning w Stanach Zjednoczonych. Do czynnej służby wojskowej został powołany w 1987 r. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy szefa Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego przy Kwaterze Głównej NATO.

płk Ryszard Jan SZCZEPIŃSKI – urodził się w 1956 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980) oraz Akademii Sztabu Generalnego WP (1989). Ukończył też studia podyplomowe na trzech kierunkach: administracja i zarządzanie w bydgoskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, obronność państwa oraz studium polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W 1980 r. rozpoczął służbę wojskową. Był najpierw dowódcą plutonu, a następnie dowódcą kompanii ochrony i regulacji ruchu 7. Dywizji Desantowej. Od 1989 r. do 1994 r. służył w 12. Dywizji Zmechanizowanej, gdzie od 1991 r. zajmował stanowisko szefa wydziału kadr. Od kwietnia 1994 r. do kwietnia 1995 r. był szefem wydziału organizacyjno-kadrowego Polskiego Kontyngentu Wojskowego ONZ UNIFIL w Libanie. Następnie został szefem wydziału kadr w 12. Dywizji Zmechanizowanej. W latach 1996-1998 służył w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego na stanowiskach szefa wydziału planowania i ewidencji oddziału kadr oraz szefa wydziału personalnego – zastępcy szefa oddziału. W Dowództwie Wojsk Lądowych od 1998 r. do 2006 r. zajmował kolejno stanowiska zastępcy szefa oddziału kadr, szefa oddziału personalnego Zarządu Uzupełnień i Spraw Personalnych, zastępcy szefa Zarządu Zasobów Osobowych i szefa Zarządu Zasobów Osobowych. W 2008 r. został dowódcą 36. Brygady Zmechanizowanej. Od listopada 2009 r. zajmuje stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

płk Krzysztof Ryszard SZYMAŃSKI – urodził się w 1956 r. Służbę wojskową rozpoczął w 1975 r. w 2. Pułku Zmechanizowanym. Po promocji oficerskiej, do 1985 r. służył w Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W latach 1985-1991 był wykładowcą w Studium Wojskowym SGPiS. Później został szefem sekretariatu wiceministra obrony narodowej do spraw polityki obronnej, a następnie asystentem szefa Gabinetu Prezydenta RP. W 1996 r. zajął stanowisko szefa wydziału Departamentu Współpracy z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. w latach 1997-2002 przebywał w SHAPE jako oficer łącznikowy, następnie w Zespole Kontaktowym, który rozwijał i który w maju 1999 r. po akcesji stał się Polskim Przedstawicielstwem Narodowym. W 2003 r. rozpoczął służbę na stanowisku szefa sekretariatu podsekretarza stanu w MON do spraw polityki obronnej. W 2006 r. został wyznaczony na stanowisko attache obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Od września 2010 r. zajmuje stanowisko dyrektora Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980), Centrum Doskonalenia Oficerów WP (1985), a także wydziału dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studium podyplomowe służby zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Uczestniczył ponadto w międzynarodowych kursach w Szkole NATO w Oberammergau (kurs specjalny dla CSCE State; kurs oficerów sztabowych) oraz w Agencji Informacyjnej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie (kurs pn. rola wojska w społeczeństwie demokratycznym).