Konsultacje BBN i Aparatu Rady Bezpieczeństwa FR - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

14.10.2011

Konsultacje BBN i Aparatu Rady Bezpieczeństwa FR

13 października br. odbyły się konsultacje BBN i Aparatu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na szczeblu zastępców sekretarzy.

W rozmowach delegacji, którym przewodniczyli Zdzisław Lachowski i Jewgienij Lukjanow, wiele uwagi poświęcono potrzebie intensyfikacji wymiany doświadczeń między Polską i Rosją w obszarze bezpieczeństwa pozamilitarnego m.in. energetyce atomowej, problematyce terroryzmu, zorga-nizowanej przestępczości, ochronie środowiska.

W związku z przypadającą w przyszłym roku 20. rocznicą podpisania polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, obie strony wyraziły zainteresowanie podniesieniem rangi wzajemnych kontaktów.

W roboczym lunchu uczestniczył także minister Stanisław Koziej. Szef BBN podkreślił znaczenie przeprowadzonej niedawno w Jekaterynburgu konferencji wysokich przedstawicieli odpowia-dających za kwestie bezpieczeństwa, w tym zacieśnienia współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

14 października br., przy okazji konsultacji BBN i Aparatu RB FR, odbył się dwustronny, ekspercki okrągły stół "Polska w polityce bezpieczeństwa Rosji. Rosja w polityce bezpieczeństwa Polski".