Stowarzyszenia Weteranów i Kombatantów - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenia Weteranów i Kombatantów

BBN utrzymuje współpracę z niżej wymienionymi organizacjami kombatanckimi:

Klub Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego
ul. 11 Listopada 17/19 lok.
101 03-446 Warszawa

Koło Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich
ul. Złotników 1/B/7
73 -110 Stargard Szczeciński

Krajowy Związek byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
ul. Sandomierska 12
02-567 Warszawa

Krajowy Związek Weteranów Walk 1939-1989 o Polskę Wolną i Sprawiedliwą
ul. Piramowicza 12/1
51-658 Wrocław

Małopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
ul. Batorego 2
31-135 Kraków

Niezależne Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Opolu
Pl. Św. Sebastiana 3
45-030 Opole

Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej
ul. Prosta 2/14 skr. poczt. 94
00-800 Warszawa - 66

Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27
97-500 Radomsko

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Śmiała 4 / 18 m. 105
01-523 Warszawa

Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
Aleje Niepodległości 141, Dom Wojska Polskiego, p. 522 i 523
02-570 Warszawa

Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Chmielna 15
00-117 Warszawa

Regionalny Związek Wolnych Demokratów i Kombatantów Polskich
ul. Młyńska 21/10
40-098 Katowice

Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin

Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"
ul. Leśna 25
00-500 Piaseczno - Żabieniec

Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny
ul. Włosiankarska 13
23-400 Biłgoraj

Stowarzysznie Kombatantów Oddziałów Leśnych Rzeczypospolitej
ul. Staszica 23 m.12
60-524 Poznań

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
ul. Krajewskiego 1A
00-907 Warszawa-Cytadela

Stowarzyszenie "Łagierników" Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Noakowskiego 26/45
00-668 Warszawa

Adres do korespondencji : ul. św. Bonifacego 87 m. 50 02-945 Warszawa
Stowarzyszenie Okręg Wileński Armii Krajowej "Wiano"
ul. Kamila Baczyńskiego 156
91-170 Łódź

Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu
Pl. Teatralny 1, skr. pocz. 1175
50-130 Wrocław 3

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych
ul. Malczewskiego 2
77-616 Szczecin

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa

Stowarzyszenie Szarych Szeregów
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Stowarzyszenie Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Promyka 5
01-604 Warszawa

Stowarzyszenie Weteranów Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 i Ich Rodzin
ul. Chłodna 9
00-891 Warszawa

Stowarzyszenie Więźniów byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
ul. Batalionu Parasol 3a
01-120 Warszawa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Niemowląt Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji
ul. Grota Roweckiego 11a
63-900 Rawicz

Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki"
ul. Pesztyńska 10B
03-925 Warszawa

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa

Zrzeszenie Dzieci Polskich Germanizowanych przez Reżim Hitlerowski
ul. Tuwima 28 pok. 310
90-002 Łódź

Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"- Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie
Pl. Solny 14a, skr. poczt. 2396
50-951 Wrocław

Adres do korespondencji : ul. Prosta 12 m. 4 53-509 Wrocław
Związek Byłych Więźniów Politycznych
ul. Śląska 66 B
80-396 Gdańsk ? Oliwa

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Kopernika 3
00-953 Warszawa

Związek Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Olesińska 6/33
02-548 Warszawa

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa

Związek Legionistów Polskich
Al. 3-go Maja 7, skr. poczt. 87
30-960 Kraków

Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa 60

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Kościuszki 119 hotel garn. Ikar p.722
61-717 Poznań

Związek Oficerów Służby Stałej Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Radomska 20 m. 10
02-323 Warszawa

Adres do korespondencji : ul. Garwolińska 14/29 04-348 Warszawa
Związek Piłsudczyków
ul. Ostrobramska 109 p.101 CBW
04-041 Warszawa

Związek Polaków "Młody Las"
ul. Małachowskiego 1
80-262 Gdańsk

Związek Polskich Spadochroniarzy Byłych Żołnierzy I-ej Samodzielnej Brygady Spadochronowej
ul. Czernika 6/36
92-543 Łódź

Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r. "Niepokonani"
ul. Zamkowa 1 lok. 2
61-768 Poznań

Adres do korespondencji : ul. Janiny Omańkowskiej 69 60-465 Poznań
Związek Powstańców Warszawskich
ul. Długa 22
00-238 Warszawa

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce
ul. Twarda 6
00-105 Warszawa

Związek "Solidarności" Polskich Kombatantów
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Związek Sybiraków
ul. Mazowiecka 12
00-048 Warszawa

Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego
ul. Dobrzecka 16
62-800 Kalisz

Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989
ul. Rynek 13
20-111 Lublin

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Komandosów 21
30-334 Kraków

Związek Żołnierzy Konspiracji Antykomunistycznej
ul. Jedności 5
65-018 Zielona Góra

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
ul. Mokotowska 17 lok.14
00-640 Warszawa

Związek Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944-1956
ul. Traugutta 18
90-112 Łódź

Stowarzyszenie "Poznański Czerwiec 56"
ul. 28 Czerwca 1956 219 p.38
61-485 Poznań

Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 1939-1989
ul. Waszyngtona 62
42-200 Częstochowa

Polskie Dzieci Eksterminowane i Wynaradawiane w latach 1939-1945
ul. Naruszewicza 15 m. 7
93-161 Łódź

Stowarzyszenie Lotników Polskich
ul. Żwirki i Wigury 103,skr. poczt. 51
00-912 Warszawa

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

Polski Związek Więźniów Komunizmu
ul. Łobzowska 31 m. 5a
31-139 Kraków

Ogólnokrajowy Związek byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego
ul. Waszyngtona 62
42-200 Częstochowa

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej "Ren i Dunaj" Sekcja Polska
Al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny
ul. Jakubowska 18/3
03-902 Warszawa

Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Innych Mokotowskich Oddziałów Powstańczych
ul. Turecka 3
00-745 Warszawa

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Weteranów Niepodległościowych Walk 1918-1956 im. gen. M. Boruty-Spiechowicza
ul. Krasińskiego 5A
43-309 Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Żołnierzy Wojskowego Korpusu Służby Bezpieczeństwa Armii Krajowej
ul. Joliot-Curie 32 m. 37
02-646 Warszawa

Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości cc mjr H. Dekutowskiego ps. Zapora
ul. Fabryczna 2 A
24-200 Bełżyce

Związek Brańców Sowieckich im. Matki Boskiej Gromnicznej Wziętych w Ryczywole dnia 2 lutego 1945r.
Tłukawy 49
64-630 Ryczywół

Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół I Pułku Strzelców Podhalańskich
ul. Zamenhofa 8b/22
33-300 Nowy Sącz

Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej
ul. Chłodna 9
00-891 Warszawa

Adres do korespondencji : Noakowskiego 12 m. 1 00-666 Warszawa
Niepodległościowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Kolejowa 26
21-500 Biała Podlaska

"Jaworzniacy" Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956
ul. Piwna 35/37 skr. poczt. 15
00-265 lub 00-9 Warszawa

Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej
ul. Kołłątaja 32 A
50-004 Wrocław

Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu
Aleje Ujazdowskie 6A
0-461 Warszawa

Związek Więźniów Politycznych Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa

Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
ul. Niezłomnych 1/1A
61-894 Poznań

Związek Kombatantów Polskich w Kraju
ul. Krasińskiego 50
05-120 Legionowo

Klub Kombatantów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta
ul. Nowowiejska 28
02-010 Warszawa

Polski Związek Byłych Więźniów Dachau
ul. Zakopiańska 138
60-467 Poznań

Stowarzyszenie Harcerstwa Polskiego Hufców Polskich
ul. Fr. Łukaszczyka 35 m. 13
02-781 Warszawa

Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich
ul. Grochowska 84 m. 5
04-301 Warszawa

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im.gen. Stefana Grota Roweckiego
ul. T. Kościuszki 35
44-100 Gliwice

Klub Kadetów Weteranów II Wojny Światowej
ul. Falęcka 5/7 lok. 9
02-547 Warszawa

Chrześcijański Niepodległościowy Związek Kombatantów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.
ul. Cicha 9 m 5
61-710 Poznań

Koło Polaków z Indii z lat 1942-1948
ul. Grawerska 3 m. 9
04-474 Warszawa

Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego
ul. Św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków

Stowarzyszenie Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Kombatantów Wojska Polskiego
Aleje Ujazdowskie 6 A
00-461 Warszawa

Środowiskowy Klub Żołnierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
ul. Wrocławska 21
30-901 Kraków 50

Fundacja Pomocy i Promocji Kombatant
Aleje Ujazdowskie 6 A, lok. 28
00-461 Warszawa

Ogólnopolski Związek Kombatantów i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej
ul Mazowiecka 39/42
15-302 Białystok