PAP: Rok w BBN – Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, projekty zmian w armii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

31.12.2011

PAP: Rok w BBN – Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, projekty zmian w armii

Prace nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego, propozycje zmian w strukturach dowódczych wojska, bezpieczeństwo cybernetyczne to zadania, na jakich koncentrowało się w mijającym roku prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Przed rokiem ruszyły prace w zespole przygotowującym przegląd. Ich efektem będzie całościowa ocena bezpieczeństwa narodowego, nie tylko pod względem militarnym. Na czele zespołu przygotowującego przegląd stoi szef BBN.

„Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego to sztandarowe zadanie, jakie realizowaliśmy w mijającym roku. Przekroczyliśmy półmetek, dokonaliśmy analizy polskich interesów narodowych i celów strategicznych, zdefiniowaliśmy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w otoczeniu Polski, zaprojektowaliśmy pewne opcje strategicznego działania państwa stosownie do tych scenariuszy” – powiedział PAP szef BBN Stanisław Koziej.

Dodał, że przed zespołem zajmującym się przeglądem „stoi teraz główne zadanie projektowe dotyczące kierunków rozwoju i transformacji całego systemu bezpieczeństwa narodowego”. Podsumowanie prac nad przeglądem przewiduje się na 2012 rok.

„Drugie zadanie to przygotowanie priorytetów rozwoju i doskonalenia sił zbrojnych na lata 2013-22, które przybrały formę postanowienia prezydenta” – powiedział S. Koziej.

Na początku sierpnia, krótko po publikacji raportu komisji Jerzego Millera w sprawie katastrofy smoleńskiej, szef BBN nakreślił najważniejsze działania naprawcze w siłach zbrojnych. S. Koziej zaproponował poważne zmiany w systemach dowodzenia i szkolenia.

W listopadzie prezydent Bronisław Komorowski określił główne kierunki rozwoju sił zbrojnych w perspektywie 10 lat. Zakładają one m.in., że armia ma być mobilna i gotowa bronić zarówno terytorium kraju, jak i cyberprzestrzeni.

Propozycja ośrodka prezydenckiego przewiduje reformę struktury dowódczej. Zgodnie z tą wizją Sztab Generalny zostanie uwolniony od zadań dowodzenia, by stać się ośrodkiem strategicznego planowania. Główne dowództwa zostaną zintegrowane w dwa dowództwa połączone. Zadaniem jednego ma być bieżące, codzienne dowodzenie wojskiem; drugie - dowództwo operacyjne – będzie odpowiadać za dowodzenie siłami wydzielonymi do misji zagranicznych oraz jednostkami w czasie wojny lub kryzysu.

Rozwinięciem postanowienia prezydenta będzie program rozwoju sił zbrojnych na lata 2013-22 przygotowywany przez MON. Minister obrony Tomasz Siemoniak zapowiedział już reformę struktur dowódczych zgodnie z tymi wytycznymi. W listopadzie szef MON powołał zespół do opracowania reformy, która ma wejść w życie na początku roku 2014.

Postanowienie określa też główne kierunki modernizacji technicznej wojska. BBN zaproponowało, by przede wszystkim inwestować w systemy informatyczne, obronę powietrzną, w tym przeciwrakietową oraz mobilność wojsk lądowych, co – jak powiedział S. Koziej - oznacza priorytet dla programu zakupu śmigłowców.

Za jeden z głównych sposobów naprawy systemu szkolenia BBN uznało reformę szkolnictwa wojskowego. Prezydent i szef BBN sprzeciwiali się przekształcaniu szkół oficerskich w akademie. Bronisław Komorowski po raz pierwszy skorzystał z prawa weta – podtrzymanego przez Sejm – przy ustawie powołującej Akademię Lotniczą w Dęblinie.

Według szefa BBN priorytetem szkół wojskowych powinno być „uczenie fachu wojskowego”, a nie nabór studentów cywilnych. Koziej argumentował, że wobec liczebnej redukcji armii w ostatnich latach, należy konsolidować szkolnictwo wojskowe, a nie rozpraszać je przez powoływanie nowych ośrodków.

Za konieczną S. Koziej uważa też „konsolidację organizacyjną zbyt rozproszonych jednostek, zmierzającą do tworzenia większych garnizonów”.

W mijającym roku szef BBN przedstawiał też w trakcie prac legislacyjnych prezydencki projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie w stanach nadzwyczajnych. S. Koziej podkreślił, że ustawa, która już weszła w życie, wprowadziła kategorię cyberprzestrzeni i umożliwiła uruchomienie praktycznych prac w tej dziedzinie, co "sytuuje nas w czołówce państw europejskich w tym zakresie".

Do osiągnięć Biura jego szef zalicza też "opracowanie wspólnie z MON nowej, racjonalnej strategii wobec Afganistanu, zakładającej spokojne, planowe i konsekwentne kończenie misji i wyjście z tego kraju do 2014 roku". S. Koziej podkreślił, że ostatnio "bardzo dobrze, wzorowo wręcz układa się współpraca z MON, która może być modelowa dla wymaganego konstytucyjnie współdziałania rządu i prezydenta w sprawach bezpieczeństwa".

Źródło: PAP