Spotkanie eksperckie na temat przyszłości Marynarki Wojennej RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

23.02.2012

Spotkanie eksperckie na temat przyszłości Marynarki Wojennej RP

W czwartek 23 lutego br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zorganizowało spotkanie eksperckie, którego tematem była strategia transformacyjna Marynarki Wojennej RP w perspektywie 2022 roku: warunki, potrzeby, możliwości.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Marynarki Wojennej RP oraz pozostałych rodzajów sił zbrojnych, senackiej komisji obrony narodowej, uczelni wojskowych, Ministerstwa Gospodarki i Centrum Techniki Morskiej.

Głównym celem spotkania było omówienie kwestii włączania się Marynarki Wojennej RP w realizację priorytetów transformacji polskiej armii, wyznaczonych w Głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022, wydanych przez Prezydenta RP w listopadzie ubiegłego roku. Za priorytety te uznane zostały: informatyzacja, obrona powietrzna (w tym przeciwrakietowa) i mobilność.

W trakcie debaty przedstawione zostały również informacje dotyczące obecnej kondycji Marynarki Wojennej, jej udziału w operacjach poza granicami państwa, współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych. Ponadto przedmiotem rozmów były także niezbędne działania, które należałoby podjąć w celu zachowania potencjału morskich sił oraz ich zdolności do wykonywania postawionych przed nimi zadań.

Podczas wystąpienia wprowadzającego Szef BBN, Minister Stanisław Koziej przypomniał wnioski wynikające z wizyty Prezydenta RP w Marynarce Wojennej, kiedy to Zwierzchnik Sił Zbrojnych zachęcał do budowy tego rodzaju sił zbrojnych według koncepcji „Bałtyk Plus”. Rozumieć przez to należałoby tworzenie zdolności MW RP przede wszystkim pod kątem obrony własnego kraju (w tym wypadku jego granicy morskiej i wybrzeża), a następnie zgodnie z dostępnym potencjałem, posiadanymi zasobami i środkami finansowym uczestniczenie w działaniach na arenie międzynarodowej w takim wymiarze, w jakim będzie to niezbędne i możliwe. Minister S. Koziej apelował również o zastosowanie nowego podejścia do planowania modernizacji morskich sił, które powinno się opierać na strategii „ucieczki do przodu” i „przeskoku generacyjnego” oraz przyjmowania najnowocześniejszych technologicznie rozwiązań.

Zdaniem zaproszonych ekspertów, w Marynarce Wojennej „przeskok” ten powinien być realizowany poprzez budowę nowoczesnych, jak najbardziej uniwersalnych jednostek pływających. Będą one stanowiły platformy, swoiste bazy, dzięki którym możliwe będzie wprowadzanie i wykorzystywanie w coraz większym stopniu rozwiązań nowych generacji z zakresu robotyzacji, informatyzacji oraz systemów bezzałogowych. Kompilacja tych dwóch elementów – niezbędnej liczby nowoczesnych okrętów i uzupełniających ich zdolności, zaawansowanych technologicznie systemów bezzałogowych czy informatycznych pozwoli przywrócić Marynarce Wojennej RP potencjał niezbędny dla realizacji zobowiązań wynikających z podstawowej misji – obrony kraju, a w następnej kolejności innych zadań o charakterze wspierającym i uzupełniającym.