Prezydent Bronisław Komorowski zainaugurował nową formułę współpracy weimarskiej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.03.2012

Prezydent Bronisław Komorowski zainaugurował nową formułę współpracy weimarskiej

W czwartek 8 marca br. w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, odbyło się spotkanie sekretarzy rad bezpieczeństwa narodowego Polski, Francji i Niemiec. Jest to nowa płaszczyzna współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Tematami rozmów sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego RP Stanisława Kozieja, sekretarza generalnego Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego Francji Francisa Delona oraz sekretarza Federalnej Rady Bezpieczeństwa Niemiec gen. Ericha Vada, był zbliżający się szczyt NATO w Chicago, potrzeba nowelizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (ESB) oraz wymiana doświadczeń z przeprowadzanych w poszczególnych państwach narodowych strategicznych przeglądów bezpieczeństwa.

W swoim wystąpieniu prezydent Bronisław Komorowski podkreślił znaczenie współpracy w formule weimarskiej dla bezpieczeństwa Polski i Europy. „Cieszę się, że dochodzi do rozszerzenia współpracy weimarskiej o formułę spotkań szefów narodowych rad bezpieczeństwa Polski, Francji i Niemiec. Nasza wola rozwijania współpracy weimarskiej jest oczywista, jest ona efektem zarówno naszego położenia geograficznego, jak i zaangażowania Polski w integrację europejską”.

Prezydent wskazał na potrzebę pogłębienia integracji europejskiej. Wskazał, że obecny kryzys finansowy jeszcze bardziej uwidacznia konieczność przeprowadzenia tego procesu, w ramach którego jednym z zadań powinno być zaktualizowanie ESB. W kontekście szczytu NATO w Chicago prezydent wskazał na potrzebę dyskusji o zaangażowaniu ISAF w Afganistanie. „Będziemy starać się przekonywać naszych sojuszników do konsekwentnej realizacji strategii sojuszniczej wobec Afganistanu wypracowanej na szczycie NATO w Lizbonie w 2010 r.”

W dalszej części spotkania, już bez udziału prezydenta, sekretarze rad bezpieczeństwa Polski, Francji i Niemiec omówili prowadzone w poszczególnych państwach prace nad strategicznymi przeglądami bezpieczeństwa narodowego. Strona francuska zaprezentowała wnioski zawarte w białej księdze z przeprowadzonego na przełomie 2011/2012 r. przeglądu strategii bezpieczeństwa narodowego. Minister Stanisław Koziej zapowiedział przedstawienie analogicznego polskiego dokumentu w trakcie planowanego spotkania w Paryżu jesienią 2012 r. W Polsce Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego prowadzony jest pod auspicjami Prezydenta RP, cały proces przeglądu powinien się zakończyć latem 2012 r.