XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.03.2012

XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

We wtorek 13 marca br. na terenie Centrum Konferencyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie odbyły się uroczystości poprzedzające XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego reprezentował Waldemar Strzałkowski. W uroczystości uczestniczył także Maciej Czulicki przedstawiciel szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 • Fot. Alina Nowacka
  Fot. Alina Nowacka
 • Fot. Alina Nowacka
  Fot. Alina Nowacka
 • Fot. Alina Nowacka
  Fot. Alina Nowacka
 • Fot. Alina Nowacka
  Fot. Alina Nowacka
 • Fot. Alina Nowacka
  Fot. Alina Nowacka

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła msza święta w kaplicy Pułku Ochrony znajdującej się na terenie Centrum Konferencyjnego MON (CK MON). Po niej, w budynku głównym Centrum, odbyło się spotkanie kombatantów i członków-delegatów na Zjazd ŚZŻAK z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie otworzył obecny prezes Związku Stanisław Oleksiak. Wśród zaproszonych gości byli m. in. minister obrony narodowej, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, szaf sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Podczas uroczystości został udekorowany sztandar ŚZŻAK nadanymi Związkowi odznaczeniami: medalem „Pro Patria” nadanym decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złotym „Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” nadanym decyzją sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Odbywający się w dniach 13-15 marca 2012 r. w Warszawie Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podsumuje i oceni pracę wszystkich instancji Związku w okresie od września 2008 r. do marca 2012 r., przyjmie i zatwierdzi bilans za rok 2011 r. oraz dokona wyboru nowych władz. Do udziału w Zjeździe upoważnionych jest 145 osób składających się z delegatów wybranych w poszczególnych Okręgach ( według zasady, że jednego delegata wybiera 250 członków zwyczajnych), członków ustępujących władz i prezesów Okręgów.


***

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zrzesza byłych żołnierzy Armii Krajowej (AK) i członków innych organizacji zbrojnych podporządkowanych w czasie wojny legalnemu Rządowi RP na emigracji, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski. Do związku należą także żołnierze, którzy kontynuowali walkę po rozwiązaniu AK. Członkami nadzwyczajnymi są osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie polskim. Na początku lat 90. XX w. Związek liczył ponad 80 tys. członków, obecnie liczy ok. 11 tys. Działalnością Związku kieruje Prezes Zarządu Głównego. Obecny prezes Związku jest Kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyża Walecznych. Został wybrany na stanowisko po tragicznej śmierci byłego prezesa Czesława Cywińskiego w katastrofie samolotu TU-154M 10 kwietnia 2010 r.