Wizyta szefa BBN w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

19.04.2012

Wizyta szefa BBN w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

W czwartek 19 kwietnia br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej odwiedził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL).

Głównym celem wizyty było zapoznanie się z możliwościami, doświadczeniami naukowo-badawczymi i pracami doświadczalno-konstrukcyjnymi prowadzonymi przez Instytut w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas spotkania, którego gospodarzem był dyrektor ITWL dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, szef BBN zapoznał się m.in. z profilem i przeznaczeniem instytucji, jej podporządkowaniem, infrastrukturą laboratoryjną, jak i perspektywami rozwoju, szczególnie w kontekście wspomnianych systemów bezzałogowych. Zaprezentowane zostały ponadto nowoczesne systemy zwiększające bezpieczeństwo lotów i efektywność wykonywanych zadań na statkach powietrznych.

W toku dyskusji wymieniono poglądy dotyczące rosnącej roli podobnych ośrodków na całym świecie, głównie na tle błyskawicznie rozwijających się technologii informatycznych i platform bezzałogowych. Podkreślono duże możliwości tego typu rozwiązań.

Na zakończenie wizyty S. Koziej dokonał wpisu do księgi pamiątkowej, życząc kadrze kierowniczej i pracownikom powodzenia, sukcesów w dalszej działalności Instytutu oraz wytrwałości w dążeniu do stawianych celów, które mają nowatorski charakter z punktu widzenia systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP.

 

***

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez ministra obrony narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Wkład Instytutu w rozwój lotnictwa polskiego wynika przede wszystkim z prac prowadzonych w zakresie niezawodności i szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. Istotny dorobek, znaczący w kraju i zagranicą, obejmuje setki opracowań o charakterze naukowo-badawczym, doświadczalno-konstrukcyjnym, które zastosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

Instytut prowadzi działalność innowacyjną m.in. w zakresie:

  • projektowania i integracji systemów lotniczych,
  • bezzałogowych statków powietrznych,
  • systemów szkolenia, w tym e-learningu,
  • uzbrojenia lotniczego.