Uroczyste pożegnanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 4 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.04.2012

Uroczyste pożegnanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 4

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 r. na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim odbyło się uroczyste pożegnanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 4.

 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl
 • www.mon.gov.pl
  www.mon.gov.pl

W uroczystości pożegnania uczestniczyli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch, dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski, dowódca operacyjny SZ gen. broni Edward Gruszka oraz przedstawiciel szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ryszard Zakrzewski.

Wiceminister Czesław Mroczek stwierdził, że Orlik 4 będzie wykonywał tak samo ważne zadania jak inne nasze kontyngenty, służące w innych państwach. „Jest dobrze przygotowany do misji, bo to kolejna tura Polaków w operacji ochrony przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi.

Generał Edward Gruszka podkreślił, że udział w misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich potwierdza gotowość Polski do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. „Dlatego powinien być skuteczny, budzący międzynarodowy szacunek i uznanie dla Polski”.

Generał Lech Majewski wskazał, że personel kontyngentu przez kilka ostatnich miesięcy intensywnie szkolił się do służby za granicą. Ocenił, że służą w nim wybrani żołnierze – jedni z najlepszych. „Macie odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Ale w lotnictwie ważne są procedury i przygotowanie do każdego zadania, zwłaszcza w sytuacji oddalenia od ojczyzny. Pamiętajcie, że każdy lot jest inny, musi być przemyślany, dostosowany do aktualnych warunków i możliwości” - przypomniał lotnikom i podziękował wszystkim żołnierzom Orlika 4 za zaangażowanie w przygotowania do misji.

W trakcie uroczystości wiceminister Czesław Mroczek wręczył dowódcy kontyngentu podpułkownikowi pilotowi Leszkowi Błachowi flagę państwową.

Do końca sierpnia br. blisko 100 żołnierzy, w tym piloci i personel techniczny  oraz cztery samoloty MiG-29 będą pełnić misję Air Policing - kontroli przestrzeni powietrznej państw bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii.

Podstawę użycia Orlika 4 stanowi postanowienie prezydenta RP z 12 kwietnia 2012 r., wydane zgodnie z ustawą o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa.

W ubiegłym tygodniu kontyngent wziął udział w ćwiczeniu certyfikującym Jastrząb-12, a 23 kwietnia dowódcy Sił Powietrznych i Dowództwa Operacyjnego SZ podpisali dokument o przejęciu Orlika 4 na czas misji w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego SZ.

Air Policing jest operacją powietrzną NATO zgodną z artykułem 5 traktatu waszyngtońskiego, prowadzoną w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATINADS), której celem jest demonstracja sojuszniczej solidarności, zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państw Sojuszu oraz kolektywnej obrony.

Misję w krajach bałtyckich pełni na przemian kilkanaście państw NATO. Są to m.in. Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy oraz Polska. Polacy brali już w niej udział trzykrotnie - w latach 2006, 2008 i 2010.

Po przejęciu obowiązków od lotników niemieckich Polacy będą operacyjnie podporządkowani Naczelnemu Dowódcy Sojuszniczych Sił Zbrojnych w Europie, przy czym dowództwo to sprawować ma Koalicyjne Centrum Połączonych Operacji Powietrznych CAOC (Combined Air Operation Centre). Pod względem kierowania narodowego podlegać będą oni nadal Ministrowi Obrony Narodowej – za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego WP i Dowódcy Operacyjnego SZ.

Zobacz także: Prezydent RP zdecydował o ponownym udziale PKW w misji ochrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich