Uroczysta gala finałowa VII edycji konkursu „Lex et Patria” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.04.2012

Uroczysta gala finałowa VII edycji konkursu „Lex et Patria”

W środę 25 kwietnia br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła się uroczysta gala finałowa VII edycji konkursu „Lex et Patria”, w której uczestniczyli przedstawiciele szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa i Policji.

 • Centralna Biblioteka Wojskowa
  Centralna Biblioteka Wojskowa
 • Centralna Biblioteka Wojskowa
  Centralna Biblioteka Wojskowa
 • Centralna Biblioteka Wojskowa
  Centralna Biblioteka Wojskowa
 • Centralna Biblioteka Wojskowa
  Centralna Biblioteka Wojskowa

Organizatorami przedsięwzięcia były: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”.

Laureatami w kategorii jednostka wojskowa zostali:

 • 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu (Wojska Lądowe),
 • 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie (Siły Powietrzne),
 • Dywizjon Okrętów Podwodnych w Gdyni (Marynarka Wojenna RP),
 • 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia (Dowództwo Garnizonu Warszawa),
 • 4. Batalion Inżynieryjny z Głogowa (nspektorat Wsparcia SZ),
 • Jednostka Wojskowa FORMOZA (Wojska Specjalne).

Laureatami indywidualnymi zostali:

 • st. szer. Paweł Wiśniewski z 5. Batalionu Dowodzenia w Krakowie (Wojska Lądowe),
 • st. szer. Roman Gierzyński z 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk (Siły Powietrzne),
 • st. chor. sztab. Adam Wroński (Dowództwo Garnizonu Warszawa),
 • sierż. Jacek Żebryk z 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie (Siły Powietrzne), który jest laureatem „Buzdygana” (nagrody tygodnika "Polska Zbrojna" za 2011 r. ).

Wyróżnienie specjalne:

Kapituła konkursu „Lex et Patria” postanowiła wyróżnić dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Aleksandrę Skrabacz nagrodą specjalną jako wyraz podziękowania za wieloletnią pomoc udzielaną organizatorom konkursu „Lex et Patria” .
 

***

Celem konkursu, zainicjowanego w 2006 r., jest promowanie jednostek wojskowych oraz nagradzanie dowódców (przełożonych), którzy tworzą warunki do przestrzegania prawa przez podporządkowanych im żołnierzy oraz właściwie reagują na przypadki jego naruszania; żołnierzy i pracowników wojska zasłużonych dla kształtowania idei praworządności w Siłach Zbrojnych RP oraz wzrostu zaufania publicznego dla Wojska Polskiego.

W konkursie biorą udział wszystkie samodzielne jednostki wojskowe z minimalnym 100-osobowym stanem etatowym żołnierzy z całości Sił Zbrojnych RP, które są zgłaszane przez Żandarmerię Wojskową. Spośród tych zgłoszeń laureatów wybiera Kapituła w drodze głosowania.