Seminarium kierownictwa komisji oraz szefów zespołów Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.04.2012

Seminarium kierownictwa komisji oraz szefów zespołów Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

We wtorek 24 kwietnia br. w siedzibie BBN odbyło się seminarium kierownictwa Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN) oraz kierownictw Zespołów Problemowych. W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście, którzy dokonali recenzji materiałów wypracowanych przez zespoły.

W pierwszej części spotkania omówiono stan aktualny i zadania w zakresie prac nad Raportem końcowym SPBN. Ustalono zakres działań niezbędnych dla zapewnienia jego spójności.

W drugiej części przedstawiono zadania związane z przygotowaniem Plenarnej Konferencji Podsumowującej Komisji SPBN, która odbędzie się 8 maja br. w Pałacu Prezydenckim. Na zakończenie spotkania nakreślono harmonogram zasadniczych przedsięwzięć przewidywanych do realizacji do czasu zakończenia Przeglądu.