Patronat szefa BBN dla XVII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.04.2012

Patronat szefa BBN dla XVII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

W dniach 24-25 kwietnia br. w Inowrocławiu odbywa się XVII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, które objął honorowym patronatem szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej. W konferencji uczestniczą przedstawiciele BBN, środowiska naukowego, medycznego, ratowniczego, jednostek wojskowych i instytucji państwowych. Tematy tegorocznego forum to m.in. zabezpieczenie medyczne podczas EURO 2012 i postępowanie i taktyka działań ratowniczych.

W liście skierowanym do organizatorów i uczestników Forum, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister S. Koziej napisał, że „realizowane od wielu lat w Inowrocławiu Forum jest wydarzeniem bez precedensu wśród inicjatyw realizowanych na rzecz bezpieczeństwa obywateli. [...] Prowadzona tu wymiana opinii, dzielenie się doświadczeniami, ale także zapoznawanie różnych instytucji państwowych z istotnymi dla tej działalności problemami, są szczególnym dorobkiem każdego Forum".

Minister S. Koziej zaznaczył w liście, że BBN z dużą uwagą obserwuje problematykę zarządzania kryzysowego i ratownictwa. - Pozwala to nam utrzymywać bieżący kontakt z tym obszarem działalności, realizowanym przecież na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego. Sprawy te znajdują także swoje odzwierciedlenie w realizowanym przez nas Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego - napisał.

W pierwszym dniu Forum zostały poruszone tematy bezpieczeństwa zdrowia publicznego, współpracy służb porządku publicznego i zdrowia publicznego w przeciwdziałaniu bioterroryzmowi, systemu zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, schematu działania zespołu rozpoznawania biologicznego, postępowania medycznego i psychospołecznego z ofiarami terroru radiacyjnego, Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, wykorzystania teorii systemowych w badaniach zdarzeń lotniczych, systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego na obszarze kraju w aspekcie działań ratowniczych.

***

          CELE FORUM:

 • ocena aktualnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych monitorowania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, awarii przemysłowych, ekstremalnych zagrożeń pogodowych i klęsk żywiołowych;
 • przedstawienie postępów nauki o bezpieczeństwie, medycyny pracy, medycyny katastrof, medycyny sądowej w zakresie metodologii badań wypadków i katastrof;
 • na podstawie studium przypadku zaprezentowanie osiągnięć taktyki medycznej pola walki, taktyki działania zespołów ratownictwa medycznego (zespoły podstawowe, zespoły specjalistyczne, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), zespołów ratownictwa górskiego, górniczego, morskiego i wodnego, jednostek ratowniczo-gaśniczych, grup poszukiwawczo- ratowniczych, zespołów rozpoznania biologicznego, chemicznego i radiacyjnego w wypadkach masowych, awariach technicznych, katastrofach i klęskach żywiołowych;
 • przedstawienie podczas warsztatów możliwości wykorzystania gier decyzyjnych i symulatorów w procesie kształcenia organów administracji publicznej, służb ratowniczych, inspekcji i straży pożarnej, studentów ratownictwa medycznego oraz bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego, inżynierii bezpieczeństwa i ochrony pracy.
   
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl
 • www.inowroclaw.pl
  www.inowroclaw.pl