Konsultacje polsko-azerbejdżańskie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.04.2012

Konsultacje polsko-azerbejdżańskie

W piątek 27 kwietnia br. w Baku odbyły się rozmowy delegacji BBN, której przewodniczył dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych Kazimierz Sikorski, z przedstawicielami Administracji Prezydenta Republiki Azerbejdżanu.

Konsultacje dotyczyły pogłębienia współpracy rad bezpieczeństwa narodowego obu państw – w Azerbejdżanie funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa pełni szef Administracji Prezydenta.

Podczas rozmów, które upłynęły w bardzo dobrej atmosferze, potwierdzono zainteresowanie rozwijaniem kontaktów dwustronnych oraz określono propozycje tematyki rozmów sekretarzy rad bezpieczeństwa Polski i Azerbejdżanu podczas najbliższego spotkania, do którego może dojść jesienią 2012 r.