Nominacje generalskie i odznaczenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.05.2012

Nominacje generalskie i odznaczenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas uroczystości 4 maja 2012 r. nadał stopnie generalskie oraz wręczył odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość ta rozpoczęła centralne obchody dwudziestolecia Państwowej Straży Pożarnej.

 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl

- W czasach pokoju ryzykujecie bardzo wiele, aby inni mogli w spokoju żyć, mieszkać i gospodarzyć" - mówił prezydent. Strażakom dziękował za pełną poświęcenia służbę w kraju, jak i akcje ratownicze za granicą.

- Serdecznie dziękuję nie tylko za walkę z żywiołem ognia, ale także z zagrożeniami powodziowymi i z tymi wszystkimi zagrożeniami, które dotykają zwykłego człowieka w Polsce i na świecie. Za to, że strażacy polscy demonstrują polskie umiejętności, ale także polską (...) chęć pomagania tym, którzy znaleźli się w obliczu dramatycznego zagrożenia – mówił Bronisław Komorowski.

Nawiązując do 20-lecia straży pożarnej podkreślił, że wiele się zmieniło w wyposażeniu w sprzęt, ale nie zmienił się poziom zaufania do strażaków.
- Dzięki wam państwo polskie walcząc z trudnymi zagrożeniami żywiołów udowadnia swą skuteczność - podkreślił prezydent. Dodał, że służba strażaków jest ważna i doceniania przez społeczeństwo.

Nominacje na stopień nadbrygadiera otrzymali: małopolski komendant wojewódzki PSP Andrzej Mróz, zachodniopomorski - Henryk Cegiełka, świętokrzyski - Zbigniew Muszczak, lubuski - Stanisław Węsierski i opolski Karol Stępień.

Za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pan Wiktor HUSAR
2. Pan Leszek KOWALSKI

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Pan Piotr DURAŁ
4. Pan Leszek GŁAWĘDA
5. Pan Paweł MENCEL

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Pan Szczepan FUSZARA
7. Pan Sławomir KACZORKIEWICZ
8. Pan Bolesław KLUDYS
9. Pan Stanisław MARCHEL
10. Pan Marek RYSZ
11. Pan Dariusz TRACZYK

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia,

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

12. Pan Damian GAWRON
13. Pan Sławomir GRELA
14. Pan Artur GUNIA
15. Pan Mariusz LATACZ
16. Pan Ernest MAŚLANKA
17. Pan Ireneusz PAŁKA
18. Pan Zbigniew PIETRZAK
19. Pan Radosław WÓJCIK

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

20. Pan Marcin DREJ
21. Pan Stanisław GRADZIŃSKI
22. Pan Andrzej KRĘGIEL
23. Pan Wiktor KRĘGIEL
24. Pan Łukasz LITYŃSKI
25. Pan Krzysztof ORLIŃSKI
26. Pan Jakub OTCZYK
27. Pan Krzysztof SOBIERAJ
28. Pan Krzysztof SZATAN
29. Pan Zbigniew WIERZBOWSKI.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezdenckim uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej.
 

BIOGRAMY AWANSOWANYCH NA STOPIEŃ GENERALSKI*

Nadbryg. Henryk Cegiełka – ur. 23 lipca 1962 r. w Złocieńcu, od 23 stycznia 2008 r. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został powołany na stanowisko Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Szczecin. W okresie wieloletniej służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej został odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Nadbryg. Andrzej Mróz – ur. 1965 r. w Tarnowie, 13 maja 2008 r. został powołany na stanowisko Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. . Czynnie zaangażowany jest również w działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (jest członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasług, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Złotym Znakiem Związku.

Nadbryg. Stanisław Węgierski – ur. 18 października 1955 r. w miejscowości Czersk – Powiat Chojnice. Służbę w pożarnictwie rozpoczął 1 września 1976 r. podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu jako słuchacz kadet. Na obecne stanowisko Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. został powołany z dniem 15 lutego 2006 r. Odznaczony m.in. m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, a także Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Nadbryg. Karol Stępień – ur. 26 grudnia 1961 r. w Wieluniu, był słuchaczem studiów dziennych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie, a po powołaniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej kontynuował studia dzienne na tej uczelni. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołany z dniem 16 kwietnia 2000 r. na stanowisko Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Odznaczony m.in. srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, srebrnym „Krzyżem Zasługi”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, srebrną odznaką „Za zasługi w Pracy Penitencjarnej”, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Policji”, „Złotym Znakiem Związku” OSP RP.

Nadbryg. Zbigniew Muszczak – z dniem 16 maja 2008 r. powołany na stanowisko Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Od 1985 roku należy do Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w którym od 2009 roku pełni funkcję prezesa. Odznaczony m.in. złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Znak Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Policji”, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem Zasługi.

* noty biograficzne pochodzą z instytucji wnioskujących o nominacje
 

Źródło: inf. własna, PAP