Awanse generalskie i admiralskie z okazji Święta Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.08.2012

Awanse generalskie i admiralskie z okazji Święta Wojska Polskiego

W środę 8 sierpnia br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbył się briefing prasowy szefa BBN ministra Stanisława Kozieja w związku ze zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego, w tym na temat awansów generalskich oraz głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP (m.in. obrony przeciwrakietowej i reformy systemu dowodzenia).

Z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski nadał dziewięciu oficerom stopnie generalskie i admiralskie.

–  W dniu Święta Wojska Polskiego powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na przyszłości. Historia jest ważna, bardzo ważna, ale przyszłość jest jeszcze ważniejsza. Przyszłość wojska w dużym stopniu będzie kształtowana przez najwyższych dowódców, w tym także przez nowych generałów, których prezydent mianuje w tym roku – podkreślił na środowym briefingu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister S. Koziej.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

generał brygady Janusz ADAMCZAK – dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
generał brygady Ireneusz BARTNIAK – dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
generał brygady Leszek SURAWSKI – szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na stopień wiceadmirała mianowany został:

kontradmirał Ryszard DEMCZUK – szef szkolenia Marynarki Wojennej

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

pułkownik Krzysztof MITRĘGA – dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
pułkownik Wiesław ORKISZ – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
pułkownik Sławomir PĄCZEK – zastępca szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego
pułkownik Jarosław WIERZCHOLSKI – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii
pułkownik Krzysztof ŻABICKI – zastępca szefa sztabu Dowództwa Sił Powietrznych

Prezydent jednocześnie w tym samym dniu pożegna dwudziestu pięciu generałów, którzy zakończyli służbę w minionym roku. Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych i nominacji generalskich oraz pożegnanie generałów kończących zawodową służbę wojskową odbędzie się w środę 15 sierpnia o godz. 10.30.

S. Koziej podkreślił, że informacja o awansach generalskich po raz pierwszy została podana z wyprzedzeniem, co nazwał "cywilizowaną praktyką".

– Niestety, do tej pory często bywało tak, że te decyzje często podejmowane były w ostatniej chwili. Dzisiaj informujemy o tym wcześniej, a sami zainteresowani zostali powiadomieni przez ministra obrony narodowej zawczasu - powiedział szef BBN. Wyraził też nadzieję, że polityka kadrowa będzie w ten sposób prowadzona także w przyszłości.

Szef BBN Stanisław Koziej mówił, że nowi dowódcy już w przyszłym roku zaczną funkcjonować w nowym systemie dowodzenia siłami zbrojnymi, startuje reforma tego systemu. – Ta reforma – wyjaśnił S. Koziej – to reforma konsolidacji całego systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji, jakimi są: planowanie strategiczne, dowodzenie ogólne codziennym życiem wojska i dowodzenie operacyjne. Szef BBN wskazywał, że za te trzy funkcje będą odpowiadały trzy instytucje strategiczne w Wojsku Polskim: Sztab Generalny – odpowiedzialny za planowanie strategiczne, nadzór, kontrolę strategiczną, doradztwo; Dowództwo Generalne – odpowiedzialne za kierowanie codziennym funkcjonowaniem wojska oraz Dowództwo Operacyjne – odpowiedzialne za użycie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia.

– Drugie fundamentalne wyzwanie – mówił szef BBN – to realizacja nowego programu rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. Przypomniał, że prezydent określił priorytety programu rozwoju sił zbrojnych, wskazując na trzy najważniejsze zadania transformacyjne: rozwój obrony powietrznej, w tym rozpoczęcie budowy systemu obrony przeciwrakietowej; zapewnienie mobilności, zwłaszcza śmigłowcowej wojsk lądowych; systemy informacyjne, szeroko rozumiane.

Szef BBN podkreślił, że dodatkowy uzupełniający program dotyczy marynarki wojennej zakłada zatrzymanie negatywnego trendu w marynarce wojennej i zapewnienie pozytywnego rozwoju.

– Obrona przeciwrakietowa jest największym wyzwaniem, biorąc pod uwagę potrzeby operacyjne. Dziś wiadomo, że głównym środkiem przenoszenia siły uderzeniowej są rakiety, wojsko które nie potrafi się obronić przez rakietami jest wojskiem mało skutecznym, nieprzydatnym operacyjnie i strategicznie – zaznaczył Stanisław Koziej.

– Budowanie obrony przeciwrakietowej jest jednym z głównych zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego. W decyzjach z ostatnich dwóch szczytów, przy aktywnym udziale prezydenta B. Komorowskiego zostały wypracowane i podjęte decyzje o tym, że NATO będzie budowało swój system obrony przeciwrakietowej – mówił minister. – Sojuszniczy system obrony przeciwrakietowej – wyjaśniał S. Koziej – to jest system narodowych wkładów do całego systemu. – NATO składa się z narodowych komponentów – podkreślił.

Szef BBN powiedział, że Polska poważnie podchodzi do tego zadania, bo jako państwo graniczne Sojuszu jest szczególnie zainteresowana, aby Sojusz miał taką obronę przeciwrakietową i stąd jak najbardziej naturalna decyzja o budowaniu własnego wkładu do tego systemu.

***

BIOGRAMY

gen. bryg. Janusz ADAMCZAK ur. 21 marca 1964 r. w Poznaniu jest dowódcą 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych
i Akademii Obrony Narodowej. W 1995 r. ukończył zaawansowany kurs oficerów wojsk pancernych Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Knox. Ponadto ukończył studium polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks oraz kurs oficerów sztabowych NATO w Akademii Dowodzenia Bundeswehry. Na stopień generała brygady został mianowany 15 sierpnia 2007 r. Po ukończeniu w 1987 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i szefa sztabu batalionu w 49. i 6. pułkach zmechanizowanych. W 1997 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej – zastępcę szefa sztabu 12. Brygady Kawalerii Pancernej, a następnie na szefa sztabu tej brygady. W 1999 r. objął obowiązki szefa sztabu 6. Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim, a w lutym 2002 r. objął obowiązki szefa Wydziału Operacyjnego w dowództwie 12. Dywizji Zmechanizowanej. W czerwcu 2003 r. został skierowany do służby w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisko szefa Wydziału Planowania Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po zakończeniu misji w 2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych. Po ukończeniu w 2007 r. studium polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P3. W kwietniu 2008 r. oficer objął obowiązki na stanowisku dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, a w październiku tego roku został skierowany do pełnienia służby na stanowisku zastępcy dowódcy Dowództwa Regionalnego Wschód do spraw Koalicyjnych w Afganistanie. W okresie od stycznia 2010 r. do listopada 2011 r. zajmował stanowisko szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

gen. bryg. Ireneusz BARTNIAK ur. 1 stycznia 1961 r. w Łęczycy. Od 2 listopada 2011 r. jest dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Obrony Narodowej. W 1990 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów dowódców dywizjonów artylerii naziemnej. Ponadto ukończył studium polityki obronnej
w Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na stopień generała brygady został mianowany 15 sierpnia 2005 r. Po ukończeniu w 1985 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę w jednostkach 12. Dywizji Zmechanizowanej, zajmując m.in. stanowiska dowódcy plutonu ogniowego i dowódcy baterii haubic w 2. Pułku Artylerii, a także dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej w 41. Pułku Zmechanizowanym. W 1994 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu artylerii rakietowej w 2. Pułku Artylerii Rakietowej. Od 1995 r. pełnił służbę na różnych stanowiskach służbowych w jednostkach 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, w tym: zastępcy dowódcy w 2. Pułku Kawalerii Powietrznej, zastępcy dowódcy-szefa sztabu w 7. Pułku Ułanów Lubelskich oraz dowódcy tego pułku. Po przeformowaniu 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej od 1999 r. oficer zajmował stanowiska szefa szkolenia brygady, szefa sztabu brygady, a następnie zastępcy dowódcy brygady. 16 sierpnia 2005 r. objął stanowisko dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W 2004 r. oficer dowodził Samodzielną Grupą Powietrzno-Szturmową w ramach II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, a w 2007 r. w ramach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, oficer został skierowany na stanowisko zastępcy dowódcy Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe. W lutym 2008 r. przekazał dowodzenie 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej i objął stanowisko szefa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. W okresie od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. oficer zajmował stanowisko zastępcy szefa szkolenia Wojsk Lądowych.

gen. bryg. Leszek SURAWSKI ur. 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Od listopada 2011 r. jest szefem Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Na stopień generała brygady Leszek Surawski został mianowany 11 listopada 2008 r. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75. Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1. Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcy dowódcy 9. Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., oficer został skierowany do Dowództwa 1. Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. zajmował stanowisko szefa wydziału operacyjnego w dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. oficer został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisko zastępcy szefa sztabu Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20. Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach. W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. zajmował stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

kontradm. Ryszard DEMCZUK ur. 3 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej jest szefem szkolenia Marynarki Wojennej. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, ukończył studia podyplomowe w zakresie operacyjno-taktycznym w Akademii Marynarki Wojennej oraz podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport. Ponadto ukończył wyższe studium polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Na stopień kontradmirała Ryszard Demczuk został mianowany 15 sierpnia 2007 r. Po ukończeniu w 1984 r. studiów w szkole oficerskiej, na pierwsze stanowisko służbowe został skierowany do pododdziałów 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, gdzie był dowódcą działu okrętowego, a następnie zastępcą dowódcy okrętu rakietowego. W 1989 r. został dowódcą kutra rakietowego ORP OKSYWIE, natomiast od 1994 do 1997 r. dowodził małym okrętem rakietowo-artyleryjskim ORP GROM. Następnie pełnił kolejno obowiązki starszego oficera wydziału operacyjnego w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni oraz starszego oficera w wydziale operacyjnym sztabu 3. Flotylli Okrętów. W 2002 r. po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych, oficer został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 31. dywizjonu Okrętów Rakietowych, a następnie na stanowisko dowódcy tego dywizjonu. Dywizjonem okrętów rakietowych dowodził do marca 2007 r., a następnie objął stanowisko głównego specjalisty Dowództwa Marynarki Wojennej. Po mianowaniu na pierwszy stopień admiralski został dowódcą Centrum Operacji Morskich w Gdyni. Od dnia 1 grudnia 2009 r. zajmuje stanowisko szefa szkolenia Marynarki Wojennej, na które został wyznaczony po ukończeniu studiów w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. W grudniu 2010 r. oficer został skierowany do pełnienia służby na stanowisku zastępcy dowódcy Grupy Zadaniowej (Combined Joint Interagency Anti-corruption Task Force, CJIATF) w Strategicznym Dowództwie ISAF w Kabulu. Służbę w Islamskiej Republice Afganistanu pełnił do sierpnia 2011 r.

płk Krzysztof MITRĘGA ur. 4 marca 1964 r. w Toruniu. Od 2011 r. zajmuje stanowisko dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim i pomorskiej filii Polskiej Fundacji Promocji Kadr oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks. Po ukończeniu w 1987 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy baterii w 4. Pułku Artylerii. W 1996 r. po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej objął stanowisko szefa artylerii 6. Brygady Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. Następnie pełnił służbę wojskową na stanowisku starszego oficera Oddziału Planowania i Polityki w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północy-Wschód w Szczecinie. W latach 2001–2004 zajmował stanowiska szefa Wydziału Systemów i Stanowisk Dowodzenia oraz szefa Wydziału Wsparcia Bojowego w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy. W 2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej Sojuszniczego Centrum Szkolenia Sił Połączonych. W kolejnych latach zajmował stanowisko zastępcy szefa szkolenia w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W 2009 r. po ukończeniu podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5.

płk Wiesław ORKISZ ur. 12 marca 1960 r. w Krościenku jest zastępcą szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5
w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1983 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii w 14. Szkolnym Batalionie Rozpoznawczym. W 1994 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu w 20. Brygadzie Zmechanizowanej. W tej brygadzie oficer pełnił służbę przez 11 lat zajmując kolejno stanowiska: szefa szkolenia-zastępcy dowódcy brygady, szefa sztabu-zastępcy dowódcy brygady oraz zastępcy dowódcy brygady. We wrześniu 2003 r. oficer został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielczo-Obserwacyjnych ONZ w Syrii na stanowisko dowódcy kontyngentu-dowódcy batalionu. W 2005 r. objął obowiązki zastępcy szefa Zarządu Planowania Rozwoju SZ RP w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5, a następnie po przeformowaniu tego zarządu w 2007 r. na Zarząd Planowania Strategicznego – P5, został wyznaczony na stanowisko konsultanta. Po ukończeniu podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej powrócił na dotychczas zajmowane stanowisko służbowe. Od września 2011 r. zajmuje stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

płk Sławomir PĄCZEK ur. 18 marca 1967 r. w Kraśniku. Od października 2008 r. pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz jest absolwentem podyplomowej szkoły Marynarki Wojennej w Monterey, gdzie odbył kurs zarządzania zasobami obronnymi oraz kurs w zakresie planowania i realizacji zamówień na potrzeby obronności. Po ukończeniu w 1991 r. szkoły oficerskiej został skierowany do pełnienia służby w Departamencie Finansów, a następnie – po jego przeformowaniu w Departament Polityki Budżetowej – został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty Oddziału Planowania Budżetu. W latach 1997–2002 oficer pełnił służbę w Departamencie Budżetowym, gdzie zajmował różne stanowiska, związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu resortu obrony narodowej. W 2002 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie w Mons. Po powrocie ze służby poza granicami państwa w 2005 r. ponownie został wyznaczony w Departamencie Budżetowym na stanowisko zastępcy szefa oddziału, a następnie w 2007 r. na stanowisko szefa Oddziału Realizacji Budżetu i Analiz. W okresie od października 2007 r. do września 2008 r. płk Sławomir Pączek zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Administracyjnego.

płk Jarosław WIERZCHOLSKI ur. 13 marca 1962 r. w Toruniu. Zajmuje stanowisko szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawców zamówień publicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
i podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1985 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata zastępcy dowódcy baterii i dowódcy baterii w 4. Dywizjonie Artylerii oraz 27. Pułku Zmechanizowanym. W 1995 r. po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy pułku, a następnie dowódcy 16. Pułku Artylerii. W 2007 r. objął obowiązki szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej. W latach 2007–2008 zajmował stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu, po czym skierowany został na podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Brygady Artylerii w Węgorzewie. Od 2010 r. pełni służbę na stanowisku szefa wojsk rakietowych i artylerii w Dowództwie Wojsk Lądowych. W maju 2012 r. został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu, na stanowisku zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego.

płk Krzysztof ŻABICKI ur. 17 lipca 1962 r. w Starachowicach. Od lutego 2012 r. zajmuje stanowisko zastępcy szefa sztabu Dowództwa Sił Powietrznych. Oficer jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska w Akademii Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku oficera naprowadzania rakiet baterii radiotechnicznej w 14. Dywizjonie Ogniowym Obrony Powietrznej Kraju, a następnie zajmował stanowiska dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej oraz szefa służby uzbrojenia i elektroniki w tym dywizjonie. W 1989 r. został skierowany do Bytomia na stanowisko szefa służb technicznych 81. Dywizjonu Dowodzenia Obrony Powietrznej Kraju. W 1990 r. rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu, w 1992 r. objął stanowisko kierownika sekcji-starszego oficera szkoleniowego w sztabie 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu. W 1993 r. został dowódcą 81. Dywizjonu Dowodzenia Obrony Powietrznej Kraju. W latach 1997–2007 zajmował kolejno stanowiska szefa służb technicznych-zastępcy dowódcy brygady, zastępcy dowódcy brygady –szefa logistyki oraz zastępcy dowódcy 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Od 2007 r. pełnił służbę na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. W 2011 r. objął obowiązki służbowe na stanowisku szefa Szefostwa Szkolenia.