Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

15.08.2012

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, msza święta za Ojczyznę wręczenie nominacji generalskich i odznaczeń państwowych - to główne punkty obchodów Święta Wojska Polskiego z udziałem prezydenta RP.

W środę rano prezydent Bronisław Komorowski złożył wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok Belwederu. Prezydentowi towarzyszyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch oraz dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński.

Msza święta za Ojczyznę

Następnie wraz z małżonką udał się na mszę św. za Ojczyznę do Katedry Polowej Wojska Polskiego. W nabożeństwie uczestniczyli także m.in. szef BBN, szef MON  i kierownictwo resortu, szef SG WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, generalicja i kombatanci.

Nawiązując do wydarzeń z 1920 r., biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślił w homilii, że obowiązkiem narodu jest pamięć o bohaterach walk niepodległościowych - kombatantach i weteranach. - Parafrazując znane słowa można powiedzieć, że naród, który nie pamięta o swoich żołnierzach, nie ma przed sobą przyszłości - mówił.

Biskup polowy podkreślił również, że cena wolności to nie - jak mówił kiedyś Marszałek Józef Piłsudski - dwa grosze i dwie krople krwi. Zdaniem Józefa Guzdka, dziś trzeba znów pracować nad patriotycznymi postawami i uczyć naród szacunku do armii.

Uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenkiego

Następnie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz nadał dziewięciu oficerom stopnie generalskie. Informował o tym na ubiegłotygodniowym briefingu prasowym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister S. Koziej.  Jednocześnie prezydent pożegnał generałów kończących zawodową służbę wojskową i wręczył im pamiątkowe ryngrafy.

- To piękny zwyczaj, by 15 sierpnia żegnać odchodzących generałów i witać nowo awansowanych – powiedział B. Komorowski podczas uroczystości. Podkreślił, że uroczystość wręczenia odznaczeń ma charakter symboliczny, „bo przecież zasłużonych żołnierzy jest o wiele więcej”.

Zaznaczył, że awanse obejmują już tych żołnierzy, których doświadczenie wiąże się z funkcjonowaniem Polski w strukturach NATO i udziałem w działaniach zbrojnych.

Życzył sukcesu generałom mianowanym na wyższe stopnie, „bo ten sukces będzie sukcesem całości polskich sił zbrojnych, które wymagają dzisiaj kumulacji wielu źródeł doświadczeń - często nowych doświadczeń - nowych umiejętności, abyśmy razem jak najlepiej kształtowali polski system obronny”. Prezydent złożył też podziękowania i gratulacje rodzinom nominowanych, podkreślając, że służba generałów dla ich rodzin często oznacza przeprowadzki i rozłąkę.

Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

W południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart połączona z Apelem Pamięci Oręża Polskiego oraz składaniem wieńców i wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Na plac Piłsudskiego przybyli m.in. prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką, marszałek Sejmu Ewa Kopacz, prezes Rady Ministrów Donald Tusk wraz z członkami Rady Ministrów, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz kierownictwo MON i najwyżsi dowódcy armii z szefem SG WP gen. M. Cieniuchem.

- Wygraliśmy w 1920 r., bo wtedy cały naród skupił się wokół wielkiego zadania odbudowy polskiej sił zbrojnej i obrony świeżo odzyskanej niepodległości - powiedział prezydent Bronisław Komorowski w wystąpieniu z okazji Święta Wojska Polskiego i 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

- W kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku [...] nasze serdeczne myśli i wdzięczne serca kierujemy ku bohaterom sprzed przeszło 90 lat, jak i ku współczesnym polskim żołnierzom, stojącym na straży naszej suwerenności i bezpieczeństwa – powiedział B. Komorowski.

Jak podkreślił, wielkość zwycięstwa z 1920 roku "zbudowała wzorzec, który przymierzamy do współczesności". - Słusznie pamiętamy o sile ducha i sile moralne, które było jednym z fundamentów tamtego sukcesu - zaznaczył B. Komorowski. Jednak - jak powiedział - "wygraliśmy, bo wtedy cały naród skupił się wokół wielkiego zadania odbudowy polskiej sił zbrojnej i obrony świeżo odzyskanej niepodległości". - Wtedy potrafiliśmy w imię nadrzędnej racji stanu odrzucić na bok większość różnic i podziałów. Wtedy racja stanu skutecznie ograniczyła racje partyjne. Liczyła się Polska i nasz wspólny, ogólnonarodowy interes - zwrócił uwagę prezydent.

Jak mówił B. Komorowski, wygraliśmy bitwę z 1920 roku także dlatego, bo "nie byliśmy wtedy sami". - Nasze aspiracje i naszą walkę wspierały zwycięskie demokracje zachodu, zwłaszcza Francja - wspominał prezydent.

Zwrócił też uwagę, że nawet w tak trudnym okresie, początków naszej niepodległości, "polskim siłom zbrojnym naród zapewnił odpowiednie wyposażenie, odpowiednie uzbrojenie". - Pod wieloma względami nowoczesne, jak na tamte czasy wyposażenie miało, obok siły ducha, decydujące znaczenie dla ostatecznego wyniku wojny - mówił prezydent. Wspomniał w tym kontekście m.in. o dostarczonych przez Francję czołgach oraz "rewelacyjnym polskim wywiadzie i supernowoczesnym jak na tamte czasy systemie podsłuchu". "Wygraliśmy dzięki wysokim kwalifikacjom naszej kadry oficerskiej" - dodał B. Komorowski.

W przemówieniu prezydent RP Bronisław Komorowski po raz kolejny podkreślił, że nasza armia potrzebuje nowoczesnego, wpisującego się w projekt ogólnonatowski, systemu obrony przestrzeni powietrznej. Jest on niezbędny, ponieważ bez zdolności ochrony przed atakiem z powietrza, w tym zwłaszcza za pomocą rakiet, wydatki ponoszone dzisiaj na modernizację sił zbrojnych mogą okazać się bezużyteczne w chwili zagrożenia.

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia w modernizacji sił zbrojnych, prezydent zaznaczył, że konieczne jest kontynuowanie tego procesu przede wszystkim pod kątem obrony terytorium kraju. Jednym z kluczowych elementów pozostaje stworzenie nowoczesnej obrony powietrznej – będącej fragmentem wielkiego systemu tworzonego przez Sojusz Północnoatlantycki. Jej budowa nie wymagałaby wyasygnowania dodatkowych pieniędzy. Przedsięwzięcie byłoby finansowane w ramach budżetu wojska. Z każdym rokiem zwiększa się on dzięki wzrostowi PKB. Istotne środki możemy też uzyskać dzięki oszczędnościom związanym ze stopniowym wygaszaniem misji w Afganistanie. W ciągu ostatnich paru lat naszej obecności w Afganistanie przeznaczyliśmy na ten cel ok. 5 mld zł.

Prezydent przypomniał również o innych priorytetach rozwoju sił zbrojnych – usprawnieniu systemu dowodzenia, reformie szkolnictwa wojskowego oraz wyposażeniu Marynarki Wojennej w sprzęt potrzebny przede wszystkim do obrony polskiego wybrzeża. Wymienione elementy wraz z modernizacją obrony powietrznej znalazły się wśród określonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2011 r. „Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013 – 2022”. Obecne działania stanowią kontynuację reformy polskiej armii zainicjowanej przez Bronisława Komorowskiego jeszcze w 2001 r., gdy pełnił funkcję ministra obrony narodowej.

Przemawiając w rocznicę zwycięstwa z 1920 r. prezydent wyraził wdzięczność i szacunek dla polskich żołnierzy, życząc im jednocześnie satysfakcji ze służby w coraz bardziej nowoczesnych siłach zbrojnych.

 

 

Na zakończenie uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza pododdziały reprezentacyjne przedefilowały przez plac Piłsudskiego, a następnie przemaszerowały ul. Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi do Muzeum Wojska Polskiego.

***

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę stoczonej w 1920 r. Bitwy Warszawskiej, określanej także jako „Cud nad Wisłą”. Bitwa ta, stoczona w czasie wojny polsko-bolszewickiej, powstrzymała ofensywę Armii Czerwonej i zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości.

Źródło: inf. własna, prezydent.pl, PAP

 • Złożenie wieńca przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok Belwederu
  Złożenie wieńca przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok Belwederu
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • Msza Święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
  Msza Święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • Nominacje generalskie i odznaczenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
  Nominacje generalskie i odznaczenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza
  Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl
 • prezydent.pl
  prezydent.pl