Wizyta sekretarza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.09.2012

Wizyta sekretarza Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych

W piątek 21 września br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odbyło się spotkanie zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr. Zdzisława Lachowskiego z sekretarzem Marynarki Wojennej USA Raymondem Mabusem.

W trakcie spotkania omówiono m.in. dotychczasową praktykę oraz perspektywy współdziałania polskich i amerykańskich sił morskich, kwestie związane z modernizacją Marynarki Wojennej RP oraz problemy bezpieczeństwa energetycznego USA, w tym rolę floty w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw surowców.

Podczas rozmów podkreślono znaczenie współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wymiany doświadczeń oraz pomocy w dostosowaniu polskiej floty do standardów NATO. Wymieniono także poglądy na temat kierunków rozwoju marynarki wojennej.

Sekretarz Raymond Mabus zwrócił uwagę, że ponad 90 proc. światowego handlu odbywa się drogą morską. Jak podkreśliła strona amerykańska wiąże się to z potrzebą utrzymania potencjału US Navy, aby zapewnić bezpieczeństwo międzynarodowych szlaków morskich. Poruszono również kwestię bezpieczeństwa energetycznego, wskazując możliwe zagrożenia oraz sposoby przeciwdziałania im. 

Regularne wizyty przedstawicieli administracji amerykańskiej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego są elementem ważnego dialogu w obszarze bezpieczeństwa między Polską a USA. Stanowią one doskonałą sposobność do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz budowy zaufania między partnerami.