Spotkanie szefa BBN z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Ruchu Palikota w sprawie obrony przeciwrakietowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

24.09.2012

Spotkanie szefa BBN z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Ruchu Palikota w sprawie obrony przeciwrakietowej

W poniedziałek 24 września szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Ruchu Palikota Andrzejem Rozenkiem i Bartłomiejem Bodio. Było to pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dotyczącej programu obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Polski. Przedstawiciele Ruchu Palikota odnieśli się z aprobatą do tego projektu.

Celem konsultacji z siłami politycznymi w Parlamencie jest uzyskanie ponadpartyjnego konsensu i poparcia wszystkich sił politycznych co do zapewnienia stabilnego finansowania tego najważniejszego dla polskiego wojska programu modernizacyjnego.

Dziś Prezydent RP Bronisław Komorowski przesłał do Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją inicjatywy prezydenckiej jest ustanowienie mechanizmu wzmacniającego w perspektywie wieloletniej stabilność finansowania najważniejszego i najpilniejszego z priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na nadchodzącą dekadę, jakim jest wyposażenie ich w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej.

***

13 września br. szef BBN, na polecenie i z upoważnienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, złożył propozycję spotkań informacyjnych, wyjaśniających i konsultacyjnych wszystkim klubom parlamentarnym. Było to pierwsze spotkanie w tej sprawie; kolejne zaplanowano na 25 września br. (wtorek) z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Janem Burym.