Rozmowy w sprawie obrony przeciwrakietowej z Polskim Stronnictwem Ludowym - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.09.2012

Rozmowy w sprawie obrony przeciwrakietowej z Polskim Stronnictwem Ludowym

We wtorek 25 września br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Janem Burym. Było to drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie inicjatywy Prezydenta RP dotyczącej programu obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Polski.

Konsultacje z klubami parlamentarnymi służą wypracowaniu ponadpartyjnego konsensu w sprawie wsparcia dla realizacji tego najważniejszego i najpilniejszego priorytetu modernizacyjnego w Siłach Zbrojnych RP na nadchodzącą dekadę.

W czasie spotkania szef BBN przedstawił podstawowe uwarunkowania strategiczne i operacyjne oraz założenia koncepcyjne programu, w tym proponowany mechanizm jego finansowania. Podkreślił konieczność zarówno integracji systemu polskiej obrony przeciwrakietowej z systemem natowskim, jak i zdolność do jego samodzielnego użycia w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Przewodniczący Jan Bury pozytywnie odniósł się do proponowanych założeń wskazując, że obrona przeciwrakietowa jest bardzo ważnym zagadnieniem związanym ze strategią obronności. Zwrócił też uwagę na problem pozyskiwania nowych technologii i rozwoju polskiego przemysłu obronnego. W jego opinii, w dalszych pracach należy zwrócić uwagę na efektywne wykorzystanie środków finansowych. Na zakończenie spotkania na wniosek przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL uzgodniono, że informacja taka będzie przedstawiona przez szefa BBN także innym członkom klubu.

***

W poniedziałek 24 września br. odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Ruchu Palikota – Andrzejem Rozenkiem i Bartłomiejem Bodio. Dziś także odbędzie się spotkanie w Klubie Parlamentarnym Solidarnej Polski. Kolejne zaplanowano na 26 września br. (środa) z przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości.