Konsultacje w sprawie obrony przeciwrakietowej z Prawem i Sprawiedliwością - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

26.09.2012

Konsultacje w sprawie obrony przeciwrakietowej z Prawem i Sprawiedliwością

W środę 26 września br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Mariuszem Błaszczakiem w sprawie inicjatywy Prezydenta RP dotyczącej programu obrony przeciwrakietowej.

W spotkaniu uczestniczyli także posłowie: Waldemar Andzel, Andrzej Bętkowski, Michał Jach, Mariusz Kamiński, Bartosz Kownacki oraz Antoni Macierewicz. Było to czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w tej sprawie z siłami politycznymi w parlamencie.

W czasie spotkania szef BBN omówił założenia koncepcji, która jest konsekwencją i rozwinięciem zadania ustanowionego w postanowieniu Prezydenta o głównych kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022, gdzie za jeden z kluczowych priorytetów modernizacyjnych wojska uznaje się budowę obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej. Bez tych zdolności Wojsko Polskie nie mogłoby być skutecznym instrumentem zapewniania bezpieczeństwa państwa.

Przewodniczący Mariusz Błaszczak stwierdził, że taka zdolność jest niezbędna Siłom Zbrojnym RP. W dyskusji posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości podkreślali potrzebę realizacji tego priorytetu jako uzupełnienia systemu sojuszniczego oraz ścisłej współpracy w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi. Zwracali uwagę na konieczność wzmocnienia mechanizmu finansowania programu oraz uwzględnienia w jego realizacji polskiego przemysłu obronnego.

W tym tygodniu odbyły się konsultacje z przedstawicielami Ruchu Palikota, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Solidarnej Polski. Reprezentanci partii politycznych pozytywnie odnieśli się do inicjatywy prezydenta. Ostatnie spotkania zaplanowano na 28 września br. (piątek) z przedstawicielami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej.

Konsultacje z klubami parlamentarnymi służą wypracowaniu ponadpartyjnego konsensusu w sprawie wsparcia dla tego najważniejszego i najpilniejszego priorytetu modernizacyjnego w Siłach Zbrojnych RP na nadchodzącą dekadę, jakim jest budowa obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Polski.

24 września br. prezydent Bronisław Komorowski przesłał do Marszałka Sejmu projekt ustawy ustanawiającej mechanizm stabilnego finansowania realizacji tego priorytetu.