Rozmowy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej o obronie przeciwrakietowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.09.2012

Rozmowy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej o obronie przeciwrakietowej

W piątek 28 września br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Stanisławem Wziątkiem, Zbyszkiem Zaborowskim i Krystyną Łybacką.

Było to przedostatnie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie inicjatywy Prezydenta RP dotyczącej programu obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej, która w formie projektu ustawy została skierowana do Sejmu 24 września. Dziś także minister S. Koziej będzie rozmawiał z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej.

Szef BBN – podobnie jak na poprzednich spotkaniach z przedstawicielami klubów parlamentarnychRuchu Palikota, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Solidarnej Polski oraz Prawa i Solidarności – omówił merytoryczną stronę inicjatywy prezydenckiej.

Przedstawiciele Klubu Parlamentarnego SLD rozumieją merytoryczne racje stojące za koncepcją tak ustalonego priorytetu rozwoju sił zbrojnych, jednak na obecnym  etapie – w ich opinii – nie ma wystarczających przesłanek do podjęcia decyzji w sprawie finansowania projektu. Jednocześnie zasygnalizowali potrzebę uwzględnienia polskiego przemysłu obronnego w realizacji programu.