Rozmowy z Platformą Obywatelską o obronie przeciwrakietowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

28.09.2012

Rozmowy z Platformą Obywatelską o obronie przeciwrakietowej

W piątek 28 września br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafałem Grupińskim. Było to ostatnie spotkanie zamykające cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w sprawie inicjatywy Prezydenta RP dotyczącej ustanowienia mechanizmu stabilnego finansowania w perspektywie dekady programu budowy obrony przeciwrakietowej.

Przewodniczący R. Grupiński - po zapoznaniu się z informacją szefa BBN – stwierdził, że jest to ważny priorytet z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i będzie wspierany w pracach parlamentarnych.

W tym tygodniu szef BBN przeprowadził cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych z wszystkimi klubami parlamentarnymi. Celem konsultacji było wypracowanie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie wsparcia dla tego najważniejszego i najpilniejszego priorytetu modernizacyjnego w Siłach Zbrojnych RP na nadchodzącą dekadę, jakim jest budowa obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Polski.

24 września br. prezydent Bronisław Komorowski przesłał do Marszałka Sejmu projekt ustawy ustanawiającej mechanizm stabilnego finansowania realizacji tego priorytetu.