Szef BBN rozmawiał z ekspertami o obronie przeciwrakietowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

09.10.2012

Szef BBN rozmawiał z ekspertami o obronie przeciwrakietowej

Minister Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczął cykl spotkań z ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa. Tematem pierwszej debaty, przeprowadzonej w poniedziałek, 8 października br., była koncepcja obrony przeciwrakietowej.

Ideą spotkań jest maksymalne przybliżenie, wyjaśnianie i publiczna dyskusja o sprawach bezpieczeństwa. Z deklaracji Szefa BBN wynika, że – z wyjątkiem kwestii niejawnych - powinny to być w większości sprawy rozstrzygane przy otwartej kurtynie. Obecnie bezpieczeństwo przestało już być czymś zamkniętym, rozstrzyganym w wewnętrznych decyzjach kilku resortów. Dzisiaj jest kategorią otwartą, „własnością publiczną” i jego podstawowe problemy mogą być skutecznie rozwiązywane tylko przy szerokim poparciu społecznym.

- Skończyliśmy Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Nadchodzi czas poważnych projektów modernizacyjnych w systemie bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo jest dzisiaj wielopodmiotowe. To już nie jest enklawa zamknięta wewnątrz jednego czy dwóch tematów, jak było kiedyś. Jeszcze do niedawna MON czy MSW decydowały o realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa. Dziś bezpieczeństwo jest własnością publiczną, jest kategorią otwartą. Bez udziału wszystkich instytucji i obywateli nie można budować bezpieczeństwa. Stąd ogromne znaczenie prowadzenia edukacji na rzecz bezpieczeństwa. To jeden z wniosków z SPBN – uważa minister S. Koziej.

Koncepcja Szefa BBN polega na tym, aby stworzyć w Biurze szeroką platformę publicznej rozmowy o bezpieczeństwie narodowym. W ten sposób można wykorzystać pozytywny efekt prac Komisji SPBN, do której udało się zaangażować większość instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.

Zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie przyjęło kilkunastu ekspertów.

Minister S. Koziej stwierdził, że rolą BBN jest zarysowanie koncepcji dotyczących priorytetów bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że pozyskiwanie zdolności do obrony przeciwrakietowej, realizowanej w ramach obrony powietrznej, jest jednym z najistotniejszych priorytetów bezpieczeństwa. Dlatego istotne jest uruchomienie trwałego sposobu finansowania tego projektu. Natomiast konkretyzujące koncepcję studium wykonalności powinno powstać przy maksymalnie otwartej kurtynie - w Ministerstwie Obrony Narodowej. W kwestiach rozwiązań szczegółowych eksperci wskazali, aby w studium wykonalności uwzględniono problem zwalczania rakiet manewrujących.

Kolejnymi tematami spotkań będzie m.in. reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz zmiany w szkolnictwie wojskowym.

W planach BBN są także spotkania ze środowiskiem publicystów specjalizujących się w problematyce wojska, służb specjalnych czy stosunków międzynarodowych. Minister S. Koziej planuje także spotkania z szefami i przedstawicielami polskich think-tanków. - W niektórych tematach zorganizujemy także spotkania eksperckie o charakterze międzynarodowym, np. już odbyliśmy dwa spotkania w sprawie nowelizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Chcemy stworzyć szeroką platformę publicznej rozmowy o bezpieczeństwie narodowym, wykorzystać pozytywny efekt prac Komisji SPBN, do której udało się nam zaangażować większość instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się sprawami bezpieczeństwa – kontynuował minister S. Koziej.

DODATKOWE INFORMACJE:

ZDJĘCIA: