Wizyta słuchaczy kursu CAPSTONE w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

11.10.2012

Wizyta słuchaczy kursu CAPSTONE w BBN

W środę 10 października br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie z grupą studyjną amerykańskich nowo mianowanych generałów i ich cywilnych odpowiedników, będących słuchaczami kursu CAPSTONE. Celem wizyty było zapoznanie studentów National Defense University ze strukturą i zadaniami BBN oraz ocenami globalnych i regionalnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskiej polityki obronnej.

Gości przywitał dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych BBN Kazimierz Sikorski, który przedstawił zadania realizowane przez Biuro w tym założenia i rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Czesław Juźwik przybliżył słuchaczom kursu CAPSTONE główne priorytety określone przez Prezydenta RP w kierunkach rozwoju sił zbrojnych – obronę powietrzną (w tym przeciwrakietową), systemy informacyjne oraz zapewnienie mobilności wojsk lądowych.

Naczelnik wydziału Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Paulina Piasecka odniosła się do problematyki cyberbezpieczeństwa - polskich doświadczeń oraz przygotowywanych i już wdrożonych rozwiązań w tym zakresie.

Na zakończenie wizyty gen. David Coffman podziękował za spotkanie, które – w jego opinii – pozwoliło pogłębić wiedzę słuchaczy CAPSTONE dotyczącą polskiego spojrzenia na sprawy bezpieczeństwa w regionie i na świecie, a także przysłuży się dobrym relacjom polsko-amerykańskim.

ZDJĘCIA: