Prezydent uruchomił proces planowej redukcji polskiego zaangażowania w Afganistanie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.10.2012

Prezydent uruchomił proces planowej redukcji polskiego zaangażowania w Afganistanie

12 października br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Islamskiej Republice Afganistanu. Ta decyzja Prezydenta oznacza rozpoczęcie w praktyce redukcji polskiego zaangażowania w Afganistanie, zgodnie z przyjętą wcześniej strategią.

W dniu 25 września br. Rada Ministrów (RM) skierowała do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o przedłużenie misji PKW w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Wydane na tej podstawie postanowienie zakłada przedłużenie pobytu XII zmiany PKW Afganistan od 14 października 2012 r. do 13 kwietnia 2013 r. W tym okresie PKW będzie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska, co oznacza, że będzie on zmniejszony o 700 osób. Redukcja personelu  wynika z uzgodnionej przez prezydenta i rząd strategii pt. Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014 z września 2011 r. W odwodzie na terytorium RP pozostanie 200 żołnierzy i pracowników wojska z możliwością ich krótkotrwałego użycia w przypadku wystąpienia zagrożenia dla PKW. Liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego WP. XII zmiana PKW rozpoczyna dwuletni proces wycofywania SZ RP z Afganistanu i stopniowe przekazywanie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie krajem i bezpieczeństwo afgańskim władzom i siłom bezpieczeństwa. 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP

***

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF). Zapewnia bezpieczeństwo w prowincji Ghazni, w tym ochronę odcinka drogi Kabul-Kandahar oraz drogi Ghazni-Sharana. Polscy żołnierze zajmują się także szkoleniem afgańskich sił bezpieczeństwa oraz wspieraniem afgańskich władz
i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej. Zadaniem polskiego kontyngentu jest również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych poprawiających sytuację życiową lokalnej społeczności. Nie bez znaczenia jest też wspieranie organizacji międzynarodowych i pozarządowych w udzielaniu pomocy humanitarnej.

Planowane wydatki MON, związane z użyciem kontyngentu w 2012 r., wyniosą ok. 502,894 mln zł (w tym 417,397 mln zł to koszty bieżące), a w 2013 r. – ok. 531,1 mln zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 374,9 mln zł).