Konsultacje BBN-Aparat RB FR w Moskwie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.10.2012

Konsultacje BBN-Aparat RB FR w Moskwie

W poniedziałek 15 października br. w Moskwie odbyło się posiedzenie Wspólnej Grupy Koordynującej Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Aparatu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Delegacji BBN przewodniczył dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych gen. Kazimierz Sikorski. Gospodarzem spotkania był zastępca sekretarza RB FR Jewgienij Łukjanow. Podczas spotkania omówione zostały plany wspólnych przedsięwzięć na lata 2013-2014.

Następnego dnia w siedzibie Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych (RISI) pod patronatem BBN i Aparatu RB FR zorganizowany został II polsko-rosyjski okrągły stół ekspercki. Obradom przewodniczył zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej J. Łukjanow. Wystąpienia nt. kryzysu syryjskiego wygłosili Grzegorz Dziemidowicz z Collegium Civitas i Anna Głazowa (RISI). Referaty nt. europejskiego segmentu amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej przedstawili Beata Górka-Winter z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Władymir Kozin (RISI). 

Pierwsze spotkanie w tym formacie odbyło się rok temu pod przewodnictwem prof. Adama Daniela Rotfelda w Warszawie. Wzięli w nim udział byli ministrowie i wiceministrowie obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz i Andrzej Karkoszka oraz dr Artiom Malgin z MGIMO i dr Siergiej Utkin z IMEMO RAN. W kolejnych latach przewiduje się kontynuowanie spotkań jako przedsięwzięć sprzyjających budowaniu wzajemnego zaufania i lepszemu zrozumieniu stanowiska stron w ważnych dla bezpieczeństwa sprawach.