Eksperci z Grupy Wyszehradzkiej rozpoczną pracę nad koncepcją nowelizacji strategii bezpieczeństwa UE - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

19.10.2012

Eksperci z Grupy Wyszehradzkiej rozpoczną pracę nad koncepcją nowelizacji strategii bezpieczeństwa UE

W piątek 19 października br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej zainaugurował współpracę między sekretariatami rad bezpieczeństwa oraz doradcami ds. polityki bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej.

Jest to kolejny, po zainicjowanym 8 marca 2012 r. dialogu sekretarzy rad bezpieczeństwa państw Trójkąta Weimarskiego, format wielostronnej współpracy regionalnej BBN. W spotkaniu udział wzięli sekretarz Rady Bezpieczeństwa Republiki Słowackiej Tibor Straka, doradca premiera Węgier ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Réka Szemerkényi oraz zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Czeskiej Jiří Winkler.

W czasie obrad poruszono problematykę Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, zwłaszcza w kontekście strategicznym oraz jej nowych wymiarów, jak cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne oraz finansowe. Omówiono również kwestie bezpieczeństwa regionalnego w Europie Wschodniej. Strony zgodziły się co do potrzeby i celowości podjęcia współpracy struktur i instytucji stanowiących zaplecze ekspercko-organizacyjne rad bezpieczeństwa narodowego krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ustalono, że kolejne robocze spotkanie odbędzie się w Polsce, która przewodniczy obecnie Grupie Wyszehradzkiej, na początku przyszłego roku. Tematem głównym będzie wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie nowelizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa.

1 lipca 2012 r. Polska objęła roczne przewodnictwo w Grupie. Celem Polski jest dalsze umacnianie pozycji państw regionu na forum międzynarodowym oraz konsolidacja efektów rozszerzenia Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka jest bowiem symbolem udanej transformacji ustrojowej, a współpraca w jej ramach została uznana za jeden z kluczowych elementów procesu integracji europejskiej, także w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

ZDJĘCIA: