„NATO wobec wyzwań współczesnego świata” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

19.10.2012

„NATO wobec wyzwań współczesnego świata”

18–19 października br. na Uniwersytecie Łódzkim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „NATO wobec wyzwań współczesnego świata”. Patronat honorowy nad konferencją objął szef BBN minister Stanisław Koziej.

Podczas sesji plenarnej wystąpienie na temat oczekiwań i rezultatów szczytu NATO w Chicago wygłosił zastępca dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych BBN Paweł Pietrzak. W swym wystąpieniu zaprezentował on m.in. oczekiwania z jakimi na szczyt udała się polska delegacja, pod przewodnictwem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Oczekiwania te, w tym przede wszystkim odpowiednie uwypuklenie znaczenia obrony kolektywnej jako rdzennej misji Sojuszu opartej o art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach przyjętych na szczycie, co jest z punktu widzenia Polski, pozytywnym efektem szczytu.

W konferencji wzięli udział również m.in. senator Bogdan Klich, wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego ambasador Jerzy Maria Nowak, I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Gocuł, dyrektor polskiego oddziału German Marshall Fund Andrew Michta oraz kilkudziesięciu przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i think tanków.

Poszczególne wystąpienia dotyczyły roli Sojuszu Północnoatlantyckiego we współczesnym świecie oraz znaczenia NATO dla interesów bezpieczeństwa Polski. Na sesjach tematycznych omawiano zagadnienia związane m.in. z funkcjonowaniem Sojuszu i jego potencjałem wojskowym; relacjami NATO-UE, również w szerszym kontekście stosunków transatlantyckich; przyszłością Sojuszu, poszukiwaniem jego tożsamości; a także militarnymi i pozamilitarnymi działaniami NATO w wybranych regionach świata.

PATRONAT SZEFA BBN