Szef BBN w TVP Polonia: Z dużo większym spokojem możemy dziś mówić o Marynarce Wojennej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.10.2012

Szef BBN w TVP Polonia: Z dużo większym spokojem możemy dziś mówić o Marynarce Wojennej

Minister Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że polski przemysł obronny musi dokonać takiej samej jakościowej transformacji, jakiej dokonują całe siły zbrojne. Przemysł musi odpowiadać na potrzeby wojska, które w coraz większym stopniu przechodzi od masowego uzbrojenia w stronę uzbrojenia bardziej wysublimowanego i wyspecjalizowanego jakościowo. Właśnie takie zapotrzebowanie będzie zgłaszać polska armia.

Szef BBN stwierdził także, że w strategii transformacji przemysłu obronnego ważne jest większe jego ukierunkowanie się na współpracę międzynarodową. Powodem tego są wysokie standardy uzbrojenia jakich dziś wojsko oczekuje. Wymagania te są często nie do spełnienia przez przemysł obronny jednego kraju, nawet kraju bardziej zaawansowanego niż Polska.

"Na miejscu zarządzających przemysłem obronnym bardzo mocno analizowałbym program obrony przeciwrakietowej” - dodał Szef BBN. Umożliwi to zidentyfikowanie z kim i w jaki sposób podjąć współpracę przy realizacji tego priorytetu modernizacyjnego sił zbrojnych.

Odnosząc się do sytuacji w Marynarce Wojennej minister S. Koziej stwierdził, że zdezaktualizowały się niedawne prognozy niektórych ekspertów, przewidujących, że w ciągu kilku lat polska marynarka przestanie istnieć. Dzięki decyzji Ministra Obrony Narodowej Marynarka Wojenna ma obecnie zapewnione stabilne finansowanie na poziomie 900 mln zł rocznie. Jest to właśnie odpowiedź na dramatyczną kondycję Marynarki Wojennej. Teraz Marynarka Wojenna znajduje się w momencie przełomowym – musi się przestawić na jakościowo inne uzbrojenie – takie jak np. bezzałogowe środki morskie. Pozytywnym sygnałem jest też chęć włączenia się marynarki do programu obrony przeciwrakietowej. Oczywiście potrzebne są także tradycyjne okręty i to w programie naprawczym MW jest przewidziane. Dlatego dziś z dużo większym spokojem możemy mówić o Marynarce Wojennej niż jeszcze rok, czy nawet pół roku temu.

Minister Stanisław Koziej był gościem red. Macieja Wąsowicza w stacji TVP Polonia, w piątek 19 października br. Rozmowa poświęcona była modernizacji polskiej armii.

 

ZOBACZ ROZMOWĘ