Zlot Młodzieży PALMIRY 2012 pod patronatem Szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.10.2012

Zlot Młodzieży PALMIRY 2012 pod patronatem Szefa BBN

W sobotę, 20 października br. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, zakończył się 52. Centralny Zlot Młodzieży PALMIRY 2012. Tegoroczny Zlot objęty został patronatami Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja i Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.

Wydarzenie poświęcone było 70. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową oraz 70. rocznicy akcji „Wieniec” - dywersyjno-sabotażowej akcji AK na terenie okupowanej Polski skierowanej przeciwko niemieckiemu transportowi kolejowemu. Wszystkie trasy, jak co roku, polegały na odwiedzeniu miejsc związanych z historycznymi walkami, bitwami i męczeństwem Polaków w II wojnie światowej na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego oraz zapaleniu zniczy przez grupę biorącą udział w Zlocie na danej trasie. Został przeprowadzony na piętnastu trasach turystycznych pieszych, trzy-, dwu- i jednodniowych oraz jednej rowerowej. Tegoroczne marsze rozpoczęła trasa trzydniowa w czwartek 18 października na Rynku w Zakroczmiu. Oficjalnie i uroczyście Zlot rozpoczął się dzień później, 19 października br. pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. W Zlocie wzięło udział ponad 1,5 tys. osób wędrowców w różnym wieku oraz 180. organizatorów.

Każda z tras wiodła do miejscowości Pociecha, a drużyny zlotowe miały za zadanie dotrzeć pod znajdujący się tam pomnik-krzyż poświecony Powstańczym Oddziałom Specjalnym „Jerzyki”. Uroczystość zakończenia rozpoczęła się apelem podsumowującym tegoroczną edycję. Następnie zostały złożone wieńce i zapalone znicze pod Pomnik-Krzyżem „Jerzyków”. Po uroczystości uczestnicy przeszli na Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach. Tam odbył się Apel Poległych, została oddana salwa honorowa i składanie wieńców przed pomnikiem znajdującym się przed wejściem na cmentarz. Wieńce i kwiaty złożyły delegacje reprezentujące: BBN, MON, Marszałka Województwa Mazowieckiego, ZG PTTK, dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego oraz pobliskie samorządy gminne, organizacje młodzieżowe i szkoły.

W liście skierowanym do organizatorów informującym o udzieleniu patronatu BBN, minister Stanisław Koziej wyraził uznanie dla przedsięwzięcia, którego celem jest zachęcanie młodzieży do pozaszkolnej aktywności, zawierających cel edukacyjny, kultywujących wiedzę historyczną i promujących postawy patriotyczne. Szef BBN życzył uczestnikom Zlotu głębokich patriotycznych przeżyć oraz pogratulował organizatorom (…) realizowanego od wielu lat – znakomitego pomysłu na mądrą lekcję patriotyzmu. Zlot, jako aktywność turystyczno-krajoznawcza, przyczyni się po raz kolejny do spotkania z historią (…).

LIST SZEFA BBN