14. Europejska Międzyparlamentarna Konferencja Kosmiczna - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.10.2012

14. Europejska Międzyparlamentarna Konferencja Kosmiczna

W poniedziałek 22 października br. w ramach trwającej od stycznia br. polskiej prezydencji w Europejskiej Konferencji Kosmicznej, w gmachu sejmu rozpoczęła się doroczna konferencja plenarna EISC (European Interparliamentary Space Conference), której tematem przewodnim był „Sektor kosmiczny i zrównoważony rozwój”. Konferencję zorganizowała Parlamentarna Grupa do spraw Przestrzeni Kosmicznej, a uroczystego otwarcia obrad dokonała marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

  • fot. Sejm RP
    fot. Sejm RP

Oprócz delegacji krajów członkowskich EISC, oraz członków  Parlamentarnej Grupy do spraw Przestrzeni Kosmicznej, w konferencji wzięli udział liczni eksperci i naukowcy, przedstawiciele ministerstw i urzędów administracji państwowej oraz przedstawiciel BBN.

Wystąpienia uczestników obrad koncentrowały się na pokazaniu znaczenia sektora kosmicznego dla rozwoju gospodarczego świata, zwłaszcza w kontekście europejskim. Referat wprowadzający o wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej w Unii Europejskiej wygłosił prof. Jerzy Buzek, który przy okazji przypomniał polski postulat przyjęcia łacińskiej pisowni nazwy Copernicus, nadanej jednemu ze sztandarowych programów kosmicznych UE – europejskiemu programowi monitorowania Ziemi – GMES. Zabierając głos bezpośrednio po prof. Buzku, Dyrektor Generalny ESA Jean-Jacques Dordain, którego wystąpienie było poświęcone relacjom Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Unii Europejskiej (UE), uznał słuszność tego postulatu, co spotkało się z aplauzem ze strony uczestników obrad.

W konferencji uczestniczył przewodniczący Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) Yasushi Horikawa. Oprócz naukowego i przemysłowego wymiaru wykorzystania przestrzeni kosmicznej ważnym wątkiem debaty była kwestia programów edukacyjnych dla młodzieży i konieczności tworzenia zachęt do zdobywania przez młodych ludzi kwalifikacji, które umożliwią w przyszłości ich aktywne zaangażowanie w dalszy rozwój tego sektora. W poszukiwanie takich mechanizmów wpisuje się inicjatywa ustanowienia pod auspicjami EISC nagrody ESA „Kosmos przestrzenią trwałego rozwoju”, którą w trakcie konferencji omówił dr Kai-Uwe Schrogl, dyrektor Departamentu Strategii ESA.

Konferencja EISC zbiegła się w czasie z końcową fazą procesu legislacyjnego związanego z przystąpieniem przez Polskę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W przypadku sprawnego przeprowadzenia procedur w sejmie i senacie, istnieje jeszcze szansa ratyfikacji stosownej umowy w bieżącym roku, co stwarzałoby Polsce korzystniejsze warunki akcesji.