Posłowie rozpoczęli pracę nad ustawą w sprawie finansowania obrony przeciwrakietowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.10.2012

Posłowie rozpoczęli pracę nad ustawą w sprawie finansowania obrony przeciwrakietowej

We wtorek 23 października br. w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy zapewniającej stabilne finansowanie budowy systemu obrony przeciwrakietowej w ramach obrony powietrznej – głównego priorytetu modernizacyjnego polskiego wojska na najbliższą dekadę.

Uzasadnienie projektu przedstawił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, reprezentujący w toku prac nad ustawą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Szef BBN przedstawił posłom przesłanki, które zdecydowały o uznaniu obrony przeciwrakietowej za priorytet modernizacyjny sił zbrojnych, generalne założenia koncepcyjne programu, a także uzasadnił konieczność ustawowego zapewnienia środków na jego realizację. W opinii ministra Kozieja jedynie taki mechanizm pozwoli zabezpieczyć projekt przed koniunkturą polityczną. Przedstawiony projekt uzyskał pełne poparcie Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentowanego przez podsekretarza stanu ds. polityki obronnej Roberta Kupieckiego, który poinformował jednocześnie o pozytywnym odbiorze koncepcji systemu przez sojuszników z NATO. 

Członkowie Komisji Obrony Narodowej pytali przede wszystkim o rolę polskiego przemysłu obronnego przy budowie systemu, a także zgłaszali postulaty dodatkowego wzmocnienia mechanizmów, które gwarantowałyby stabilne nakłady na obronę przeciwrakietową nawet w razie pogorszenia się sytuacji gospodarczej lub też w przypadku obiektywnej niemożliwosci wykorzystania środków w danym roku budżetowym. 

Posłowie zdecydowali o powołaniu podkomisji, której zadaniem będzie szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy.

***

Projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2001 r. został podpisany przez prezydenta i przesłany do Sejmu 24 września br. 9 października projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Obrony Narodowej.

Intencją proponowanej przez prezydenta zmiany jest ustanowienie mechanizmu zapewniającego stabilność finansowania w ciągu najbliższej dekady wyposażenia Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej.

Program wyposażenia Sił Zbrojnych RP w środki obrony przed rakietami, został uznany za priorytetowy w postanowieniu Prezydenta RP o głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022. Z uwagi na istotność, ale i koszt programu, zdaniem prezydenta konieczne jest wprowadzenie zewnętrznego w stosunku do wojskowych procesów planistycznych mechanizmu konsekwentnego przekazywania środków finansowych na realizację programu.

W tym celu prezydent zaproponował nowelizację obowiązującej ustawy poprzez wprowadzenie mechanizmu wiążącego nakłady na wyposażenie Sił Zbrojnych w środki obrony przeciwrakietowej ze wzrostem Produktu Krajowego Brutto. W wyniku wprowadzenia proponowanych zmian, na obronę przeciwrakietową przeznaczane będą środki w wysokości co najmniej rocznego przyrostu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – wynikające ze wzrostu PKB.

We wrześniu br. Szef BBN odbył szereg konsultacji z przedstawicielami klubów parlamentarnych, w wyniku którego udało się uzyskać ponadpartyjną zgodę dla poparcia prezydenckiej idei finansowania programu obrony przeciwrakietowej oraz do przyjęcia tego programu, jako priorytetu w modernizacji sił zbrojnych. Zastrzeżenia zgłosił klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w którego opinii projekt należy uznać za priorytetowy dla polskiej armii, jednak nie ma potrzeby ustawowego gwarantowania nakładów na jego realizację.

W październiku br. minister S. Koziej spotykał się w sprawie koncepcji systemu obrony przeciwrakietowej ze środowiskiem ekspertów z dziedziny wojskowości oraz z dziennikarzami specjalizującymi się w tematyce wojskowej. 

LINKI