Wizyta Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mongolii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.10.2012

Wizyta Sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mongolii

28-29 października 2012 r. na zaproszenie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja wizytę w Polsce złożył Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mongolii Cagaandarijn Enchtuwszyn. Wizyta została uzgodniona w trakcie międzynarodowej konferencji sekretarzy rad bezpieczeństwa w Jekaterynburgu w 2011 r.

Ministrowie S. Koziej i C. Enchtuwszyn podpisali memorandum o współpracy BBN i Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Mongolii. Przewiduje ono m.in. prowadzanie konsultacji między obiema instytucjami oraz określa ich zakres tematyczny.

Minister S. Koziej podkreślił sukcesy Mongolii w ostatnich latach: sprawnie funkcjonujący system demokratyczny oraz kilkunastoprocentowy wzrost gospodarczy, oraz zwrócił uwagę, że zostały one osiągnięte w trudnym otoczeniu strategicznym. Mongolia, granicząca z Rosją i Chinami, określa swoją strategię jako „poszukiwanie trzeciego sąsiada” (potwierdzona m.in. w przyjętej w 2010 r. Koncepcji bezpieczeństwa narodowego) i w jej ramach stara się aktywnie rozwijać relacje z państwami UE i NATO. W wymiarze bezpieczeństwa elementem realizacji tej strategii jest udział sił mongolskich w misjach stabilizacyjnych kierowanych przez ONZ i NATO.

Wizyta delegacji mongolskiej, w skład której weszli wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Obrony i innych agencji odpowiadających za bezpieczeństwo, sprzyja wzmacnianiu kontaktów obu państw m.in. w zakresie współpracy wojskowej, która posiada dobre tradycje (m.in. wspólna realizacja zadań w Iraku w połowie pierwszej dekady XXI w.). W marcu 2012 r. Mongolia jako pierwsze państwo partnerskie podpisała Indywidualny Program Partnerstwa i Współpracy z NATO.

Przedmiotem rozmów były także kwestie bezpieczeństwa regionalnego, w tym zagrożeń i wyzwań dla Azji Środkowej w kontekście zakończenia misji ISAF w 2014 r. i aktywizacji ruchów ekstremistycznych w tym regionie.

Ministrowie S. Koziej i C. Enchtuwszyn wymienili także opinie na temat planowania strategicznego. Szef BBN podzielił się z rozmówcą doświadczeniami, jakie wynikają z zakończonego w sierpniu 2012 r. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

DOKUMENTY