Spotkanie Szefa BBN z kadrą UKSW - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.10.2012

Spotkanie Szefa BBN z kadrą UKSW

We wtorek 30 października br. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się pracownikami naukowymi Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem spotkania były wyzwania z zakresu bezpieczeństwa, przed jakimi stoi obecnie Polska.

 

Minister Stanisław Koziej rozpoczął spotkanie od przedstawienia przebiegu prac nad zrealizowanym w BBN Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego. W kontekście wniosków z Przeglądu, Szef BBN wyszczególnił cztery filary, na których opiera się bezpieczeństwo Polski – obejmujące własny potencjał, członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej, a także sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Dyskusja prowadzona w formule Chatham House skoncentrowała się wokół zarysowanej problematyki.

Komentując obecną rolę NATO minister S. Koziej stwierdził, że w jego opinii kończy się faza ekspansji – przejawiająca w zaangażowaniu militarnym Paktu poza własnymi granicami, a rozpoczyna faza konsolidacji wokół podstawowej funkcji Paktu, jaką jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa państw sojuszu. 

Odnosząc się zaś do pytań o wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej Szef BBN podkreślił konieczność nowelizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 r. Według ministra S. Kozieja powinna się ona opierać nie tylko na wspólnych wartościach, ale także na wspólnych interesach państw członkowskich.

Pracownicy Instytutu podnieśli również kwestię konieczności udziału ośrodków badawczych w oficjalnym dyskursie o bezpieczeństwie państwa. Minister S. Koziej podzielając ten pogląd stwierdził, że właśnie na takiej zasadzie zorganizowany został Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, w którym główną rolę odgrywali eksperci niezwiązani z instytucjami państwowymi. Szef BBN podkreślił także, że BBN zależy na kontynuowaniu współpracy z ekspertami. Elementem tego będzie planowane przez BBN w przyszłym tygodniu spotkanie z przedstawicielami think tanków zajmujących się sprawami bezpieczeństwa.