W BBN o energii atomowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

10.12.2012

W BBN o energii atomowej

Energetyka atomowa jest ważnym perspektywicznie elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. O programie budowy elektrowni atomowych w Polsce oraz jego konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego dyskutowano w czasie seminarium eksperckiego, zorganizowanego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałek 10 grudnia 2012 r. Spotkanie prowadził minister Stanisław Koziej.

Koncepcję budowy elektrowni atomowej omawiano w kontekście interesów i celów strategicznych państwa, zdefiniowanych w Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego. Podstawowym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. O jego realizacji rozmawiano w kontekscie szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń, a także strategicznej koncepcji działania państwa oraz sposobów przygotowywania koniecznych do tego zasobów i infrastruktury, jako ogniw systemu bezpieczenstwa energetycznego. Uczestnicy seminarium odnieśli sięm.in. do nakreślonych w SPBN długookresowych zadań niezbędnych dla wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. Chodzi w nich o budowę zrównoważonego systemu energetycznego, który powinien być połączeniem energetyki tradycyjnej oraz niekonwencjonalnej.

Na seminarium zaproszeni zostali m.in. prof. Jacek Jagielski z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, prof. Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, dr Paweł Krajewski z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, dr Łukasz Tolak z Collegium Civitas, Tomasz Jackowski z Zakładu Energetyki Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Gospodarki.