PAP: Szef BBN: Trzeba upowszechniać wiedzę o bezpieczeństwie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

11.12.2012

PAP: Szef BBN: Trzeba upowszechniać wiedzę o bezpieczeństwie

Zintegrowane podejście do spraw bezpieczeństwa i upowszechnianie wiedzy o tych zagadnieniach to jedne z głównych wniosków Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego – zwrócił się we wtorek do organizacji pozarządowych szef BBN Stanisław Koziej.

Tego dnia szef BBN, który kierował komisją dokonującą Przeglądu, przedstawił wnioski i rekomendacje z SPBN przedstawicielom organizacji pozarządowych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa - Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Strategii Polskiej, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Fundacji Pułaskiego, Instytutu Sobieskiego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Instytutu Jagiellońskiego. Po południu spotkał się też z członkami wszystkich zespołów, które przygotowywały Przegląd.

Rozmawiając z dziennikarzami przypomniał, że do głównych zaleceń sformułowanych na podstawie wniosków SPBN należy stworzenie zintegrowanego podejścia do spraw bezpieczeństwa w miejsce obecnego, rozproszonego systemu. Do „priorytetów operacyjnych” szef BBN zaliczył konieczność budowania własnych, narodowych zdolności obronnych, w tym obrony powietrznej, na co wskazywał już prezydent Bronisław Komorowski w postanowieniach o kierunkach modernizacji armii. Koziej podkreślił, że Przegląd sformułował także wnioski wiążące się z członkostwem Polski w NATO, UE i z dwustronnymi stosunkami polsko-amerykańskimi.

Zwrócił uwagę na „bardzo ważny wniosek, który można sprowadzić do hasła edukacja na rzecz bezpieczeństwa”. „Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie wśród instytucji państwa, ale i obywateli, jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy" - zaznaczył.

Nawiązał do ostatniego tygodnia, "kiedy w obiegu publicznym pojawiły się informacje, czy raczej dezinformacje, dotyczące rzekomych rezultatów prac Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego”. Chodzi o publikacje „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”. Przypisały one BBN autorstwo ekspertyzy, wskazującej na Rosję, a nie NATO - jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie.

Szef BBN odpowiedział w poniedziałek na te artykuły oświadczeniem, w którym podkreślił, że nad Przeglądem pracowało ok. 200 ekspertów, a SPBN przeprowadzono na podstawie analiz i syntez "bardzo różnych, często ze sobą sprzecznych ocen, uwag, opinii, i ekspertyz", a w publikacjach przytoczono tylko wyrwane fragmenty scenariusza rozważanego w jednej z wielu ekspertyz. Wytknął pismom mylenie zamówionej ekspertyzy zewnętrznej "z rzeczywistymi wnioskami SPBN".

"Informując o wnioskach z przeglądu chciałem niejako przekreślić niektóre spekulacje, bo one odbywają się nie tylko z krzywdą dla czytelników tego tygodnika, ale i dla całej opinii publicznej, a nawet, jak widać, także niektórzy politycy powołują się na tego typu źródła, wyciągając fałszywe wnioski. Bardzo ważne jest, abyśmy rzetelnie informowali polskie społeczeństwo o polskiej strategii, polskich dylematach, polskich wyzwaniach i o głównych zadaniach, jakie wszyscy musimy w tym zakresie realizować" – podkreślił Koziej.

Pytany o zapowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że poprosi UE o poruszenie kwestii zwrotu wraku Tu-154, Koziej ocenił: "Myślę, że to dobre rozwiązanie. Jeśli Unia Europejska na ten wniosek odpowie pozytywnie, będzie to dodatkowe wsparcie naszych starań o jak najszybsze odzyskanie wraku". Szef BBN powiedział, że nie wie, czy decyzja szefa MSZ była konsultowana z prezydentem Bronisławem Komorowskim.

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego był pierwszym tego typu przeglądem w Polsce. Jego celem była całościowa ocena bezpieczeństwa, wykraczająca poza aspekt militarny, uwzględniająca problemy społeczne, demograficzne, ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne oraz sprawy zagraniczne. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego będą podstawą nowej strategii bezpieczeństwa państwa.

Przeprowadzenie SPBN zlecił jesienią 2010 r. prezydent Bronisław Komorowski. Prace trwały 22 miesiące, dokonano analizy interesów narodowych i celów strategicznych, sporządzono 20-letnie prognozy kształtowania się bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym.

W pracach nad SPBN uczestniczyły cztery zespoły problemowe - interesów narodowych i celów strategicznych, oceny środowiska bezpieczeństwa, koncepcji działań strategicznych oraz systemu bezpieczeństwa narodowego. Prace poszczególnych zespołów i posiedzenia plenarne zakończyły się w maju br., później powstał raport z przeglądu - niejawny dokument dla najwyższych władz państwa, będący zarazem podstawą opracowania jawnej białej księgi bezpieczeństwa narodowego. (PAP)