Szef BBN dla PAP po spotkaniu z dyplomatami ws. SPBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.12.2012

Szef BBN dla PAP po spotkaniu z dyplomatami ws. SPBN

Szef BBN Stanisław Koziej przedstawił w poniedziałek ambasadorom państw NATO, UE i sąsiadów Polski główne wnioski ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN zaproponował kolejne spotkanie po przyjęciu nowej strategii bezpieczeństwa.

„Chodziło o pokazanie, że Polska przeprowadziła jeden z pierwszych - jeżeli nie w ogóle pierwszy tak kompleksowy przegląd strategiczny - wśród naszych sojuszników i partnerów. Drugi powód spotkania był taki, by pokazać naszym sojusznikom i sąsiadom główne wnioski naszego myślenia strategicznego” – powiedział Koziej PAP po spotkaniu.

Wzięli w nim udział ambasadorowie państw NATO, Unii, a także Rosji, Ukrainy i Białorusi. Koziej podkreślił, że podczas gdy inne kraje przeprowadziły przeglądy bezpieczeństwa rozumiane „jako suma obronności i spraw zagranicznych, my poszliśmy jeszcze dalej, włączając w to sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Według szefa BBN takie spotkania „dobrze służą wspólnemu myśleniu o strategii NATO czy Unii Europejskiej”. „To dobry moment, aby przekonać – próbowałem to czynić – do potrzeby nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii, na co wskazuję od kilku lat” – powiedział.

„Z satysfakcją możemy powiedzieć, że dziś nie ma już początkowego sceptycyzmu co do potrzeby nowelizacji tej strategii. Wątpliwości dotyczyły tego, czy prace nad strategią nie zahamują bieżących zadań. Zrozumiałe, że trzeba prowadzić sprawy związane z wychodzeniem z kryzysu, ale równocześnie należy myśleć w dalekosiężnej perspektywie zagranicznej” – dodał Koziej.

Szef BBN powiedział, że dyskusja dotyczyła samej metody przeprowadzenia przeglądu, „natomiast jeśli idzie o główne kierunki strategiczne, to zostały przyjęte ze zrozumieniem”. Pojawiło się też „pytanie dotyczące specyfiki naszej strategii, jeśli chodzi o proporcje między misjami na zewnątrz a zadaniami związanymi z bezpośrednim bezpieczeństwem kraju”.

„Rozmawialiśmy o rozłożeniu akcentów. Zwróciłem uwagę, że każde państwo w NATO ma swoją specyfikę wynikająca z położenia geostrategicznego, z której wynikają różnice w strategiach. Trudno oczekiwać, by wszystkie państwa miały jednakowe strategie. Strategia NATO musi być zrównoważoną syntezą strategii poszczególnych członków” – zauważył szef BBN.

Dodał, że rozmawiał z ambasadorami o wszystkich wymiarach bezpieczeństwa, w tym o bezpieczeństwie cybernetycznym. „Z cyberprzestrzenią łączy się problem społecznych skrajności, z którymi mamy do czynienia. Społeczeństwo polskie dopiero uczy się korzystania z wolności oferowanych przez cyberprzestrzeń” – zaznaczył Koziej.

„Zasugerowałem, by w przyszłości – wszyscy przyjęli to z akceptacją – spotkać się, gdy będzie zatwierdzona nowa strategia bezpieczeństwa narodowego, by przybliżyć ją w podobnej formule” – poinformował szef BBN.

Zapowiedział także przygotowanie „mapy drogowej implementacji wniosków z SPBN” – obejmującej informację, które wnioski postanowiono realizować, a które zostały odrzucone.

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego był pierwszym tego rodzaju przeglądem w Polsce. Jego celem była całościowa ocena bezpieczeństwa, wykraczająca poza aspekt militarny, uwzględniająca problemy społeczne, demograficzne, ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne oraz sprawy zagraniczne. Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego będzie podstawą nowej strategii bezpieczeństwa państwa. Szef BBN Stanisław Koziej kierował komisją SPBN.

Przeprowadzenie SPBN zlecił jesienią 2010 r. prezydent Bronisław Komorowski. Prace trwały 22 miesiące, zakończyły się w maju br. Przez ten czas eksperci przeprowadzili analizę interesów narodowych i celów strategicznych, sporządzono 20-letnie prognozy kształtowania się bezpieczeństwa Polski w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym.

W pracach nad SPBN uczestniczyły cztery zespoły problemowe - interesów narodowych i celów strategicznych, oceny środowiska bezpieczeństwa, koncepcji działań strategicznych oraz systemu bezpieczeństwa narodowego. Prace poszczególnych zespołów i posiedzenia plenarne zakończyły się w maju br., później powstał raport z przeglądu - niejawny dokument dla najwyższych władz państwa, będący zarazem podstawą opracowania jawnej białej księgi bezpieczeństwa narodowego. (PAP)