Szef BBN dla Polski-zbrojnej.pl: Patrzmy w przyszłość z optymizmem - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.12.2012

Szef BBN dla Polski-zbrojnej.pl: Patrzmy w przyszłość z optymizmem

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wypełniające konstytucyjną rolę ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic – to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa łączący wszystkich Polaków. Poczucie odpowiedzialności za państwo i bezpieczeństwo jego obywateli jednoczy nas niezależnie od poglądów politycznych.

Siły zbrojne zasłużenie cieszą się dużym zaufaniem społecznym. W pełni dobrowolna dzisiaj służba wojskowa jest zaszczytem, ale również powodem do uzasadnionej dumy. Zarówno w kraju, jak i w misjach pełnionych poza granicami państwa, często z narażeniem życia, godnie wypełniacie swoje obowiązki.

Rok 2012 był ważnym etapem w transformacji polskiego wojska. Program rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022 wraz z programem modernizacji technicznej stworzyły solidną podstawę dalszego doskonalenia polskich zdolności obronnych oraz dostosowywania ich do pojawiających się, nowych wyzwań bezpieczeństwa. Dzisiaj możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz szkolnictwa wojskowego zapewnią nową jakość i lepsze wykorzystanie środków przeznaczanych na obronę. Siły zbrojne stanowicie Wy, Żołnierze i Pracownicy Wojska. Skuteczność i ostateczny kształt reform będzie zależał nie tylko od przyjętych rozwiązań, ale także od Waszego osobistego zaangażowania i inwencji w ich wdrażaniu.

Święta Bożego Narodzenia to okres refleksji i zadumy, okazja do głębokich przeżyć duchowych, ale także spotkań z bliskimi w atmosferze domowego ciepła.

Życzę Wam i Waszym bliskim osobistego szczęścia, spokoju, dobrego zdrowia i optymizmu, a na niwie służbowej – sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby i pracy.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

prof. dr hab. Stanisław Koziej
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 
 
 
Źródło: polska-zbrojna.pl