PAP: BBN o najważniejszych wydarzeniach dot. bezpieczeństwa Polski w 2013 r. - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

02.01.2013

PAP: BBN o najważniejszych wydarzeniach dot. bezpieczeństwa Polski w 2013 r.

Wdrażanie wniosków ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, proces wycofywania wojsk z Afganistanu i przyszłość NATO, reformy w armii oraz regulacje dot. gazu łupkowego - to według BBN najważniejsze wydarzenia, które w dziedzinie bezpieczeństwa czekają Polskę w 2013 r.

Szef BBN Stanisław Koziej w krótkim zestawieniu udostępnionym w środę PAP ocenił, że najważniejsze wydarzenia w dziedzinie bezpieczeństwa, które czekają Polskę w rozpoczynającym się roku, "można ująć w postaci swoistej kwadrygi czterech wymiarów bezpieczeństwa": strategicznego, międzynarodowego, militarnego i pozamilitarnego.

"Na poziomie strategicznym rok 2013 stał będzie pod znakiem wdrażania podstawowych wniosków i rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego" - ocenił Koziej. Jak zaznaczył, oznacza to przede wszystkim publikację "białej księgi" bezpieczeństwa narodowego, która ma być swego rodzaju edukacyjnym przewodnikiem i podręcznikiem w sprawach szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla wszystkich struktur państwa, podmiotów niepaństwowych, jak i obywateli.

Wnioski ze Strategicznego Przeglądu mają stać się podstawą do przygotowania nowej, zintegrowanej strategii bezpieczeństwa narodowego, która zastąpi dokument obowiązujący od 2007 r. W ślad za tym powinna nastąpić nowelizacja polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, czyli niejawnego dokumentu wykonawczego do strategii, określającego zadania dla wszystkich struktur państwa na czas ewentualnego zagrożenia i wojny.

W wymiarze międzynarodowym polskiego bezpieczeństwa zdaniem szefa BBN ważnym wydarzeniem będzie przeprowadzenie jesienią przedostatniego etapu wycofywania polskich wojsk z Afganistanu. Misja ISAF, zgodnie z planami NATO, ma się zakończyć do końca 2014 r. Jak informował wcześniej MON, jesienna redukcja ma zmniejszyć liczbę polskich żołnierzy w Afganistanie z obecnych 1800 do 1000.

Jak zaznaczył S. Koziej, jednocześnie w NATO odbędzie się debata o przyszłości sojuszu. "Polska będzie zabiegać, aby był to sojusz konsolidujący się w większym stopniu wokół swojej podstawowej funkcji zapewniania bezpieczeństwa państw członkowskich" - podkreślił Koziej. Pod koniec roku odbędzie się też posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE. Polska - jak napisał S. Koziej - będzie zabiegać o strategiczne wzmocnienie tej polityki, popierając przygotowanie europejskiej strategii globalnej i nowelizację obecnej europejskiej strategii bezpieczeństwa.

W wymiarze militarnym bezpieczeństwa szef BBN zwraca uwagę na trzy wydarzenia. Po pierwsze, na początku roku powinna zostać przyjęta ustawa o finansowaniu programu obrony przeciwrakietowej. Po drugie, w tym roku powinna ruszyć też reforma systemu kierowania i dowodzenia armią, która obecne dowództwa zastąpi trzema: generalnym (odpowiedzialnym za codzienne dowodzenie ogólne), operacyjnym (odpowiedzialnym za użycie wojska w misjach zagranicznych, sytuacjach kryzysowych i wojennych) oraz Sztab Generalny (któremu powierzone zostanie planowanie i nadzór strategiczny). "W połowie roku prezydent powoła nowych najwyższych dowódców strategicznych w związku z kończącymi się kadencjami obecnych" - zapowiedział S. Koziej. Trzecim wydarzeniem w ramach militarnego wymiaru bezpieczeństwa mają być prace nad systemową reformą szkolnictwa wojskowego.

Natomiast w pozamilitarnym aspekcie bezpieczeństwa jednym z najważniejszych wyzwań 2013 r. będzie zdaniem szefa BBN ustawowe uregulowanie zasad eksploatacji złóż gazu łupkowego. "Nie ulega wątpliwości, że eksploatacja tych złóż w dłuższej perspektywie może przyczynić się do znaczącego wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego państwa" - napisał S. Koziej. Dodał, że ważnym wydarzeniem ma być też przyjęcie przez rząd polityki ochrony cyberprzestrzeni, która ma wzmocnić bezpieczeństwo w tym zakresie.

Źródło: PAP

 

Zobacz także: "Kwadryga polskiego bezpieczeństwa w 2013 roku"