Gen. Polko w Odessie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Gen. Polko w Odessie

W dniach 1-2 lutego 2007 r. Zastępca Szefa BBN gen. bryg. Roman Polko wziął udział w posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy w Odessie.

W dniach 1-2 lutego 2007 r. Zastępca Szefa BBN gen. bryg. Roman Polko wziął udział w  posiedzeniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy w Odessie. Najważniejszymi tematami poruszanymi podczas spotkania były:  kwestia bezpieczeństwa energetycznego, integracja europejska i euroatlantycka Ukrainy, współpraca gospodarcza, kulturalna i naukowa obu państw, oraz 60 rocznica „Akcji Wisła”.