Posłowie w BBN o reformie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.02.2013

Posłowie w BBN o reformie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych spotkali się 4 lutego br. z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, aby rozmawiać o planowanej reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Intencją ośrodka prezydenckiego, a także strony rządowej jest to, by kluczowe zmiany w polskim wojsku odbywały się z możliwie szerokim poparciem różnych środowisk politycznych.

W poniedziałkowym spotkaniu udział wzięli posłowie Stefan Niesiołowski z Platformy Obywatelskiej, Antoni Macierewicz i Marek Opioła z Prawa i Sprawiedliwości,  Bartłomiej Bodio oraz Artur Dębski z Ruchu Palikota, Stanisław Wziątek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także Ludwik Dorn z Solidarnej Polski.

Podczas spotkania minister Stanisław Koziej przedstawił parlamentarzystom merytoryczne uwarunkowania i założenia reformy, zanim trafią one pod obrady parlamentu i staną się przedmiotem publicznej debaty. Szef BBN odpowiadał także na uwagi oraz pojawiające się wątpliwości dotyczące planowanych rozwiązań

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zainicjowane zostały w 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, natomiast projekt reformy opracowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przeprowadzenie reformy wymaga m.in. zmiany ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Jej realizacja nie wymaga zmian w Konstytucji RP. Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 4 grudnia 2012 r. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy. Odpowiednie zmiany w prawie powinny wejść w życie w pierwszym półroczu bieżącego roku, natomiast pełne wdrożenie reformy ma nastąpić w 2014 r.

POBIERZ PREZENTACJĘ (pdf)

 

Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Istota reformy:

Racjonalna konsolidacja strategicznego systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym, wraz z ujednoliceniem systemu na czas pokoju, kryzysu i wojny:

  • Planowanie strategiczne, doradztwo i nadzór nad realizacją decyzji MON: projektowanie wojska (Sztab Generalny WP)
  • Bieżące dowodzenie ogólne: utrzymywanie wojska (Dowództwo Generalne RSZ)
  • Dowodzenie operacyjne: użycie wojska (Dowództwo Operacyjne RSZ)

Wszystkie trzy instytucje będą podlegać MON, Szef SGWP (usytuowany w MON) będzie organem pomocniczym dla ministra w bezpośrednim kierowaniu dwoma dowództwami.

Zakładane główne efekty reformy:

  • Poprawa jakości planowania strategicznego poprzez uwolnienie SGWP od zajmowania się sprawami bieżącymi
  • Urealnienie i merytoryczne wzmocnienie cywilnej kontroli nad SZ: SGWP organem pomocniczym MON w kierowaniu dowódcami wojskowymi
  • Stworzenie warunków do szkolenia w systemie „joint” – co jest podstawowym wymaganiem współczesnych operacji wojskowych
  • Ujednolicenie systemu dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania centralnych organów kierowania i dowodzenia oraz kadrowe wzmocnienie jednostek liniowych