Reforma systemu kierowania i dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Reforma systemu kierowania i dowodzenia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi założeń planowanej reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

DOKUMENTY I OPRACOWANIA

KALENDARIUM PRAC NAD USTAWĄ

 • 22 lipca 2013 r. - Ustawa reformująca system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - podpisana. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o urzędzie MON reformującą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. - To zmiana, która dostosowuje system dowódczy do realnych potrzeb, możliwości i zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi – ocenił Bronisław Komorowski.
 • 12 lipca 2013 r. - Reforma dowodzenia przyjęta przez Parlament. Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, usprawniającą i unowocześniającą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Tym samym dobiegają końca prace nad ramami prawnymi jednej z najważniejszych i priorytetowo traktowanych reform w polskiej armii ostatnich lat. Podpisanie ustawy przez prezydenta planuje się na 22 lipca br.
 • 11 lipca 2013 r. - Senacka dyskusja przed głosowaniem nad reformą dowodzenia. W czwartek 11 lipca br. Senat dyskutował o reformie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Podczas posiedzenia senator Józef Zając przedstawił stanowisko Komisji Obrony Narodowej, która wniosła o przyjęcie ustawy bez wnoszenia do niej poprawek. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na koniec posiedzenia Senatu, tj. na 12 lipca br.
 • 4 lipca 2013 r. - Senacka komisja obrony za reformą dowodzenia. 4 lipca br. Senacka Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, reformująca system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Senatorowie przegłosowali wniosek o przyjęcie ustawy bez wnoszenia poprawek. Stanowisko Komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator PSL Józef Zając.
 • 21 czerwca 2013 r. - Sejm przyjął ustawę dot. reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP. Sejm, po ponad dwóch miesiącach prac, przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.
 • 19 czerwca 2013 r. - Sejmowa debata nad reformą dowodzenia. 19 czerwca br. w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Komisja Obrony Narodowej wniosła o uchwalenie projektu. Uczestniczący w posiedzeniu szef BBN minister Stanisław Koziej podziękował posłom za merytoryczną debatę oraz wyraził satysfakcję, że pomimo pojawiających się zastrzeżeń, kluby zgadzają się co do zasadności przeprowadzenia reformy.
 • 12 czerwca 2013 r.  - Posłowie sejmowej komisja obrony poparli ustawę reformująca system dowodzenia. W środę 12 czerwca br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawione zostało sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
 • 14 maja 2013 r. - Pierwsze posiedzenie podkomisji sejmowej nt. SKiD - We wtorek 14 maja br. po raz pierwszy obradowała podkomisja powołana do rozpatrzenia wprowadzającego zmiany w systemie dowodzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o urzędzie ministra obrony. Przyjęto brzmienie około połowy zawartych w przedłożeniu zmian, w tym zasadnicze - określające kompetencje szefa Sztabu Generalnego, dowódcy generalnego i dowódcy operacyjnego.
 • 8 maja 2013 r. - Powołanie sejmowej podkomisji ds. reformy dowodzenia - W środę 8 maja br. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, reformującej system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W trakcie posiedzenia posłowie zdecydowali o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy.
 • 17 kwietnia 2013 r.W Sejmie ruszyły prace nad reformą dowodzenia - 17 kwietnia br. Sejm podjął prace nad kolejną w tym roku – po przyjęciu ustawy zapewniającej finansowanie budowy obrony przeciwrakietowej – kluczową dla rozwoju polskiej armii reformą. Opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego projekt ustawy ma na celu usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
 • 12 marca 2013 r. - Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej dowodzenie armią - We wtorek 12 marca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Propozycja zmian, których celem jest usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, trafi teraz pod obrady parlamentu.

W MEDIACH

 • 10 maja 2013 r. - Szef BBN dla Polski Zbrojnej: reforma dowodzenia nie spowoduje fali odejść z wojska. - Komentarz ministra Stanisława Kozieja dla portalu polska-zbrojna.pl z 10 maja br. Szef BBN odnosi się w nim do zarzutów przeciwników reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
 • 16 kwietnia 2013 r. - Szef BBN dla radiowej Trójki: W reformie dowodzenia tkwią pokłady zwiększenia skuteczności sił zbrojnych
 • 5 marca 2013 r. - Szef BBN dla Polski Zbrojnej: "Nie tylko pierwszy krok". O reformie dowodzenia wojskami i kierowania obronnością państwa z ministrem Stanisławem Koziejem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawia Tadeusz Wróbel.
 • 2 marca 2013 r. PAP: Reforma dowództw - ujednolicenie struktur na czas wojny i pokoju
 • 25 lutego 2013 r. - Szef BBN dla "Uważam Rze" o reformie dowodzenia. Artykuł szefa BBN ministra Stanisława Kozieja w tygodniku Uważam Rze (nr 8/2013) poświęcony reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
 • 4 lutego 2013 r. - Szef BBN w Polsat News o reformie systemu kierowania i dowodzenia SZ RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZENSTWA - REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP