Strategiczne Forum Bezpieczeństwa z udziałem środowiska akademickiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.02.2013

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa z udziałem środowiska akademickiego

18 lutego br. szef BBN minister Stanisław Koziej dyskutował z przedstawicielami środowiska akademickiego na temat reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Było to już kolejne spotkanie poświęcone reformie, jakie odbyło się w ramach organizowanego przez BBN Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

W spotkaniu udział wzięli:

dr Tomasz
ALEKSANDROWICZ
Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem,
Collegium Civitas w Warszawie
insp. dr
Piotr BOGDALSKI
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
nadbryg.
Ryszard DĄBROWA
Rektor-Komendant, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
kontradmirał dr inż.
Czesław DYRCZ
Rektor-Komendant, Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Andrzej GLEN
Prorektor ds. naukowych, Akademia Obrony Narodowej   
prof. nadzw. dr hab.
Stanisław JACZYŃSKI    
Dziekan Wydziału Humanistyczny, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
prof. zw. dr hab.
Sławomir M. MAZUR
Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie,
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
gen.bryg.prof.dr hab.inż.
Zygmunt MIERCZYK
Rektor-Komendant, Wojskowa Akademia Techniczna
dr Krzysztof
PASZKOWSKI
Rektor, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
gen. bryg. pil. dr
Jan RAJCHEL
Rektor-Komendant, Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych w Dęblinie
dr hab. Bolesław
SPRANGEL
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
płk prof. dr hab.
Mariusz WIATR
Rektor-Komendant, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

W trakcie spotkania minister Stanisław Koziej przedstawił przedstawicielom środowiska akademickiego merytoryczne uwarunkowania i założenia reformy, zanim trafią one pod obrady parlamentu i staną się przedmiotem publicznej debaty. Szef BBN odpowiadał także na uwagi oraz pojawiające się wątpliwości dotyczące planowanych rozwiązań.

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zainicjowane zostały w 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, natomiast projekt reformy opracowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przeprowadzenie reformy wymaga m.in. zmiany ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Jej realizacja nie wymaga zmian w Konstytucji RP. Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 4 grudnia 2012 r. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy. Odpowiednie zmiany w prawie powinny wejść w życie w pierwszym półroczu bieżącego roku, natomiast pełne wdrożenie reformy ma nastąpić w 2014 r.

POBIERZ PREZENTACJĘ (pdf)

 

Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Istota reformy:

Racjonalna konsolidacja strategicznego systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym, wraz z ujednoliceniem systemu na czas pokoju, kryzysu i wojny:

  • Planowanie strategiczne, doradztwo i nadzór nad realizacją decyzji MON: projektowanie wojska (Sztab Generalny WP)
  • Bieżące dowodzenie ogólne: utrzymywanie wojska (Dowództwo Generalne RSZ)
  • Dowodzenie operacyjne: użycie wojska (Dowództwo Operacyjne RSZ)

Wszystkie trzy instytucje będą podlegać MON, Szef SGWP (usytuowany w MON) będzie organem pomocniczym dla ministra w bezpośrednim kierowaniu dwoma dowództwami.

Zakładane główne efekty reformy:

  • Poprawa jakości planowania strategicznego poprzez uwolnienie SGWP od zajmowania się sprawami bieżącymi
  • Urealnienie i merytoryczne wzmocnienie cywilnej kontroli nad SZ: SGWP organem pomocniczym MON w kierowaniu dowódcami wojskowymi
  • Stworzenie warunków do szkolenia w systemie „joint” – co jest podstawowym wymaganiem współczesnych operacji wojskowych
  • Ujednolicenie systemu dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania centralnych organów kierowania i dowodzenia oraz kadrowe wzmocnienie jednostek liniowych

***

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa jest cyklem spotkań organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poświęconych najważniejszym kwestiom polskiego bezpieczeństwa. W dyskusji udział biorą m.in. przedstawiciele świata akademickiego,  organizacji pozarządowych, a także eksperci, dziennikarze i publicyści specjalizujący się w tej dziedzinie. Dotychczas w formule Forum odbyły się spotkania poświecone budowie systemu obrony przeciwrakietowej, a także omówieniu wniosków z pierwszego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.