Generałowie dyskutowali z szefem BBN o reformie dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.02.2013

Generałowie dyskutowali z szefem BBN o reformie dowodzenia

W poniedziałek 25 lutego br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gościła delegacja Klubu Generałów Wojska Polskiego. Spotkanie odbywające się w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa poświęcone było reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

***

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zainicjowane zostały w 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, natomiast projekt reformy opracowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przeprowadzenie reformy wymaga m.in. zmiany ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Jej realizacja nie wymaga zmian w Konstytucji RP. Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 4 grudnia 2012 r. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy. Odpowiednie zmiany w prawie powinny wejść w życie w pierwszym półroczu bieżącego roku, natomiast pełne wdrożenie reformy ma nastąpić w 2014 r.

Istota reformy:

Konsolidacja strategicznego systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym, wraz z ujednoliceniem systemu na czas pokoju, kryzysu i wojny:

  • Planowanie strategiczne, doradztwo i nadzór nad realizacją decyzji MON: projektowanie wojska (Sztab Generalny WP)
  • Bieżące dowodzenie ogólne: utrzymywanie wojska (Dowództwo Generalne RSZ)
  • Dowodzenie operacyjne: użycie wojska (Dowództwo Operacyjne RSZ)

Wszystkie trzy instytucje będą podlegać MON, Szef SGWP (usytuowany w MON) będzie organem pomocniczym dla ministra w bezpośrednim kierowaniu dwoma dowództwami.

Zakładane główne efekty reformy:

  • Poprawa jakości planowania strategicznego poprzez uwolnienie SGWP od zajmowania się sprawami bieżącymi
  • Urealnienie i merytoryczne wzmocnienie cywilnej kontroli nad SZ: SGWP organem pomocniczym MON w kierowaniu dowódcami wojskowymi
  • Stworzenie warunków do szkolenia w systemie „joint” – co jest podstawowym wymaganiem współczesnych operacji wojskowych
  • Ujednolicenie systemu dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania centralnych organów kierowania i dowodzenia oraz kadrowe wzmocnienie jednostek liniowych

POBIERZ PREZENTACJĘ (pdf)

***

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa jest cyklem spotkań organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poświęconych najważniejszym kwestiom polskiego bezpieczeństwa. W dyskusji udział biorą m.in. przedstawiciele świata akademickiego,  organizacji pozarządowych, a także eksperci, dziennikarze i publicyści specjalizujący się w tej dziedzinie. Dotychczas w formule Forum odbyły się spotkania poświecone budowie systemu obrony przeciwrakietowej, a także omówieniu wniosków z pierwszego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.