Ogólnopolski Krótkofalarski „Konkurs Generalski” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.03.2013

Ogólnopolski Krótkofalarski „Konkurs Generalski”

W piątek 8 marca br. w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu podsumowano i wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Krótkofalarskiego „Konkursu Generalskiego”. Konkurs, przeprowadzony pod patronatem honorowym Szefa BBN, rozegrano między 5 a 13 stycznia br.

Wzięło w nim udział 557 krótkofalowców, w tym 67 z zagranicy. Rozgrywki zgromadziły w sumie przedstawicieli 18 krajów.

Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach:

  • stacje indywidualne (grupa A), zwycięzca Jan Wystrychowski SQ9CWO – 1076 pkt.
  • stacje klubowe (grupa B), zwycięzca Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL – 1405 pkt.
  • stacje wojskowe (grupa C), zwycięzca Adam Gawroński SP3EA – 1030 pkt.
  • stacje zagraniczne (grupa E), zwycięzca Wolfgang Möbius DL8UAA z Niemiec – 242 pkt.
  • stacje organizatora (grupa F), zwycięzca Damian Bogdański SP3OL – 1513 pkt.

Nagrodę - puchar i dyplom - dla zwycięzcy w kategorii: stacje organizatora przekazał Szef BBN minister Stanisław Koziej.

„Konkurs Generalski” został zorganizowany przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR, działający przy Zespole Szkół Odzieżowych (ZSO), w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 1 w Poznaniu  im. generała Kazimierza Raszewskiego. Pomysłodawcą tej imprezy był kpt. w st. spocz. Jacek Behrendt kierownik Szkolnego Klubu Krótkofalowców.

W trakcie konkursu nawiązano blisko 3 tys. dwustronnych łączności radiowych (QSO), które były punktowane według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu.

Celem konkursu było uczczenie pamięci gen. broni Kazimierza Raszewskiego (1864-1941) - patrona gimnazjum. Generał broni Kazimierz Raszewski był kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari, powstańcem wielkopolskim, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Był też pierwszym dowódcą Pomorskiego Okręgu Wojskowego (Okręg Generalny „Pomorze”) oraz dowódcą Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu. W trakcie służby i po przejściu w stan spoczynku był działaczem i społecznikiem, wspierał m.in. działalność Wielkopolskiego Muzeum Wojska – pierwszej w kraju po odzyskaniu niepodległości wojskowej placówki muzealnej, a także współzałożycielem i pierwszym prezesem obecnego Automobilklubu Wielkopolski. W latach trzydziestych ubiegłego wieku gen. Raszewski był prezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. Po wybuchu II wojny światowej, pomimo zarzucanej mu sympatii do Niemiec, był więziony przez hitlerowców w Forcie VII w Poznaniu. Zmarł po wyjściu z więzienia 14 stycznia 1941 r. w Poznaniu.

Źródło: inf. własna, Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR

Zdjęcia:  Jacek Behrendt