Wizyta w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

11.03.2013

Wizyta w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia

Robocza wizyta szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu – która odbyła się 11 marca br. - miała na celu zapoznanie się z możliwościami polskiego przemysłu obronnego w realizacji priorytetowego zadania modernizacyjnego Sił Zbrojnych RP, jakim jest posiadanie obrony przed rakietami.

W trakcie wizyty szef BBN rozmawiał z kierownictwem zakładów o obecnej działalności oraz perspektywach rozwoju WZU. Dyskutowano również o możliwych formach współpracy firm polskiego przemysłu obronnego, a także ewentualnej konsolidacji, mogącej zwiększyć ich konkurencyjność na międzynarodowych rynkach uzbrojenia.

Dyrektor generalny WZU Zdzisław Juchacz zapewnił szefa BBN o gotowości zakładów do włączenia się w realizację programu budowy polskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Program ten został określony jako modernizacyjny priorytet rozwoju sił zbrojnych w postanowieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego (w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2014-2022) wydanym w listopadzie 2011 r. W polskim interesie narodowym jest możliwie szerokie wykorzystanie potencjału rodzimego przemysłu obronnego. 

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA są jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Obrony Narodowej. Działają one na międzynarodowym rynku uzbrojenia, jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego zasięgu. Są firmą posiadającą duże doświadczenie w remontach i modernizacji techniki rakietowej sił zbrojnych. W 2011 r., podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, WZU wyróżnione zostały przyznaną przez Ministra Gospodarki nagrodą specjalną w kategorii Polski Eksporter Uzbrojenia.