Analitycy i akademicy o reformie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Analitycy i akademicy o reformie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

We wtorek 12 marca br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej spotkał się z przedstawicielami instytucji analitycznych oraz środowiska akademickiego, aby rozmawiać o reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez BBN Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Bartosiak - Fundacja Republikańska, Tadeusz Chabiera - Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW, Krzysztof Janik, Andrzej Karkoszka - Agusta Westland PZL Świdnik S.A; Jerzy Konieczny - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Jacek Kotas - Instytut Studiów Wschodnich; Tadeusz Krząstek - Studium Europy Wschodniej UW, Grzegorz Matyasik - prezes Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej ambasador Jerzy M. Nowak, Zbigniew Pisarski - prezes Fundacji Pułaskiego, Janusz Reiter - prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, Roman Polko - Instytut Jagielloński, Maria Wągrowska - doradca w RCB, Tadeusz Wóycicki - Studium Europy Wschodniej UW, Paweł Świeboda - prezes Fundacji demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej.

Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zainicjowane zostały w 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, natomiast projekt reformy opracowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przeprowadzenie reformy wymaga m.in. zmiany ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Jej realizacja nie wymaga zmian w Konstytucji RP. 12 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, który teraz zostanie skierowany pod obrady parlamentu. Odpowiednie zmiany w prawie powinny wejść w życie w pierwszym półroczu bieżącego roku, natomiast pełne wdrożenie reformy ma nastąpić w 2014 r.

Istota reformy:

Konsolidacja strategicznego systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym, wraz z ujednoliceniem systemu na czas pokoju, kryzysu i wojny:

  • Planowanie strategiczne, doradztwo i nadzór nad realizacją decyzji MON: projektowanie wojska (Sztab Generalny WP)
  • Bieżące dowodzenie ogólne: utrzymywanie wojska (Dowództwo Generalne RSZ)
  • Dowodzenie operacyjne: użycie wojska (Dowództwo Operacyjne RSZ)

Wszystkie trzy instytucje będą podlegać MON, Szef SGWP (usytuowany w MON) będzie organem pomocniczym dla ministra w bezpośrednim kierowaniu dwoma dowództwami.

Zakładane główne efekty reformy:

  • Poprawa jakości planowania strategicznego poprzez uwolnienie SGWP od zajmowania się sprawami bieżącymi
  • Urealnienie i merytoryczne wzmocnienie cywilnej kontroli nad SZ: SGWP organem pomocniczym MON w kierowaniu dowódcami wojskowymi
  • Stworzenie warunków do szkolenia w systemie „joint” – co jest podstawowym wymaganiem współczesnych operacji wojskowych
  • Ujednolicenie systemu dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny
  • Zmniejszenie kosztów funkcjonowania centralnych organów kierowania i dowodzenia oraz kadrowe wzmocnienie jednostek liniowych

POBIERZ PREZENTACJĘ (pdf)

***

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa jest cyklem spotkań organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poświęconych najważniejszym kwestiom polskiego bezpieczeństwa. W dyskusji udział biorą m.in. przedstawiciele świata akademickiego,  organizacji pozarządowych, a także eksperci, dziennikarze i publicyści specjalizujący się w tej dziedzinie. Dotychczas w formule Forum odbyły się spotkania poświecone budowie systemu obrony przeciwrakietowej, a także omówieniu wniosków z pierwszego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.