Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej dowodzenie armią - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

12.03.2013

Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej dowodzenie armią

We wtorek 12 marca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Propozycja zmian, których celem jest usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, trafi teraz pod obrady parlamentu.

Konsolidacja systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP została ujęta jako jeden z priorytetów w "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022", podpisanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w listopadzie 2011 r. Projekt założeń do zmian w ustawach powstał przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i został przyjęty przez rząd 4 grudnia 2012 r.

Planowana reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji – planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego – sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym oraz ujednolicenie systemu na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami reformy Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, składające się ze struktur sztabowych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ – odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 

Do pobrania: