Szef BBN rozmawiał z polskimi europarlamentarzystami o reformie dowodzenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.04.2013

Szef BBN rozmawiał z polskimi europarlamentarzystami o reformie dowodzenia

W poniedziałek 8 kwietnia br. w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa odbyło się pierwsze spotkanie szefa BBN ministra Stanisława Kozieja z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego. Tematem rozmów były założenia reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Intencją szefa BBN było zapoznanie posłów z projektem zmian, zanim trafią one pod obrady parlamentu i staną się przedmiotem publicznej dyskusji.

W spotkaniu udział wzięli posłowie Andrzej Grzyb, Jolanta Hibner, Jarosław Kalinowski, były szef BBN Marek Siwiec oraz Janusz Zemke. W trakcie dyskusji minister S. Koziej przedstawił posłom przesłanki stojące za przygotowaniem reformy oraz odpowiadał na pojawiające się uwagi i pytania.

Poruszono także inne interesujące gości tematy, w tym związane z wnioskami i rekomendacjami Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Dziękując za pierwszą, historyczną wizytę europarlamentarzystów w BBN oraz merytoryczną dyskusję, minister S. Koziej wyraził nadzieję na regularne spotkania i dalszą dobrą współpracę w kwestiach związanych z polskim bezpieczeństwem.

Uzgodniono, że następne spotkanie w takiej formule odbędzie się 22 kwietnia i dotyczyć będzie przygotowywanej Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP.

ZOBACZ WIĘCEJ - Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP