Obchody Święta Wojska Polskiego z udziałem Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Obchody Święta Wojska Polskiego z udziałem Prezydenta RP

15 sierpnia 2002 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego na dziedzińcu Belwederu.

Prezydent wręczył nominacje generalskie.

Na kolejne stopnie wojskowe mianowani zostali:

- na stopień generała ("czterogwiazdkowego"):

gen. broni Czesław Piątas,

- na stopień generała broni:

gen. dyw. Józef Flis,
gen. dyw. pil. Ryszard Olszewski,

- na stopień generała dywizji:

gen. bryg. Roman Baszuk,
gen. bryg. Mieczysław Bieniek,
gen. bryg. Wojciech Kubiak,
gen. bryg. Krzysztof Skarbowski,

- na stopień generała brygady :

płk Janusz Adamczyk,
płk Marek Dukaczewski,
płk Henryk Dziewiątka,
płk Edward Gruszka,
płk Marian Kolczyński,
płk Stanisław Krysiński,
płk Andrzej Lelewski,
płk pil. Piotr Luśnia,
płk Marek Maruszyński,
płk Zbigniew Samol,
płk Kazimierz Sikorski,
płk Ryszard Sorokosz,

- na stopień kontradmirała:

kmdr Michał Michalski,
kmdr Andrzej Rosiński,
kmdr Henryk Sołkiewicz.

Prezydent RP uhonorował również generałów Wojska Polskiego, którzy kończą zawodową służbę wojskową.

Listami wyróżnieni zostali:

gen. broni Andrzej Dulęba,
gen. dyw. Jarosław Bielecki
gen. dyw. Ryszard Michałowski
gen. dyw. Franciszek Puchała
gen. dyw. Adam Rębacz
kontradm. Zbigniew Badeński
gen. bryg. Bolesław Baranowski
gen. bryg. Witold Cieślewski
gen. bryg. Roman Dysarz
gen. bryg. Benedykt Grobelny
gen. bryg. Mirosław Hermaszewski
kontradm. Stanisław Kasperkowiak
gen. bryg. Zygmunt Skuza
gen. bryg. Stanisław Stańko
gen. bryg. Franciszek Żygis
gen. bryg. Maciej Żytecki

Prezydentowi przedstawili się tegoroczni prymusi wyższych szkół wojskowych.

Następnie Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył odznaczenia państwowe.

W uznaniu wybitnych zasług w ofiarnej służbie na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

płk Michał Bartoszcze
płk Krzysztof Chomiczewski
kmdr Janusz Dilling
płk Włodzimierz Gajda
płk Lech Pietrzak

W uznaniu wybitnych zasług na rzecz umacniania suwerenności i obronności kraju odznaczeni zostali:

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:

pani Teresa Błażejewicz
płk Tomasz Kocon
płk Janusz Krasuski
płk Ryszard Kuriata
płk Krzysztof Łada
płk Telesfor Markiewicz
płk Jan Szczęsny
kmdr Jacek Witkowski

- Złotym Krzyżem Zasługi:

kpt. Lesław Pietrusiewicz
chor. Józef Chemperek

Zwracając się do zebranych prezydent RP powiedział m.in.:

Piętnasty sierpnia to dzień, kiedy powracamy pamięcią do dramatycznych wydarzeń 1920 roku. Oddajemy hołd ich bohaterom - żołnierzom Bitwy Warszawskiej. Heroizm, poświęcenie i głęboki patriotyzm były zawsze wartościami, którymi chlubiło się polskie wojsko, z których niejednokrotnie zdawało celująco praktyczny egzamin. Trzecia Rzeczypospolita - niepodległa, demokratyczna i suwerenna nie poddaje dziś swych obrońców tak ciężkiej próbie, ale stawiane im wymagania pozostają niezmiennie bardzo wysokie.

To dla mnie zaszczyt, że mogę gościć w Belwederze wyróżniających się przedstawicieli naszej armii. Tych, którzy potrafią sprostać wysokim wymaganiom, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i nienaganną służbą zasługują na honor przynależności do elitarnego, generalskiego grona.

Mimo różnic w specjalnościach, stażu i zajmowanych stanowiskach, łączy Was: patriotyczna postawa, zaangażowanie w dobro Sił Zbrojnych, wysokiej klasy profesjonalizm.

Święto Wojska Polskiego jest najlepszą okazją, aby podziękować Państwu za ofiarną służbę i wzorowe wypełnianie obowiązków; za starania i wysiłek, aby polska armia cieszyła się społecznym zaufaniem i żeby była traktowana przez naszych sojuszników, jako odpowiedzialny partner.

Słowa najwyższego szacunku i uznania kieruję do Panów Generałów, którzy zakończyli swoją czynną służbę w Wojsku Polskim. Czas "spoczynku" nadchodzi w życiu każdego człowieka, ale nie każdemu dane jest przejść tak trudną i zarazem godną drogę zawodową. Przez wiele lat byliście Panowie żołnierzami i zwierzchnikami powierzonych Wam jednostek, aktywnymi uczestnikami dokonujących się w polskim wojsku przeobrażeń.

Wy odchodzicie, ale formacje, którymi pozostawiają trwały ślad w naszej historii, a Wy pozostawiacie trwały ślad Waszej pracy i dowódczych osiągnięć.

Wyrazy podziękowania składam nowo mianowanym Panom Generałom i wszystkim odznaczonym. Nadane w imieniu Rzeczypospolitej wysokie odznaczenia państwowe są aktem wdzięczności za Wasze dotychczasowe dokonania. Awans na generalski stopień jest wyrazem uznania dla Waszych kompetencji i żołnierskiego kunsztu widocznego przy wypełnianiu nawet najtrudniejszych zadań.

  • Prezydent A. Kwaśniewski podczas uroczystości z okazji 
Święta Wojska Polskiego wręczył nominacje generalskie, 
Dziedziniec Belwederu, 15 sierpnia 2002 roku
    Prezydent A. Kwaśniewski podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego wręczył nominacje generalskie, Dziedziniec Belwederu, 15 sierpnia 2002 roku